گروه صنعتی شاهرخی
اعمال فیلترها
انتخاب های شما :
  فیلتر کردن رنگ، نوع، قیمت و ...
  مرتب سازی براساس :
  تعداد نمایش :
  نوع نمایش :
  فقط نمایش کالاهای موجود :
  دریچه سقفی چهار گوش پره هلالی شاهرخی مدل SH.SDI.T-24 ٌ*24 کد محصول : 132569
  دریچه سقفی چهار گوش پره هلالی شاهرخی مدل SH.SDI.T-24 ٌ*24
  | 0 نظر ارسال شده
  • سایز : 24 * 24 اینچ
  • برند : گروه صنعتی شاهرخی
  • مدل : SH.SDI.T-24 ٌ*24
  • گارانتی : ندارد
  • کشور سازنده : ایران
  • کاربرد مصرفی : صنعت تهویه مطبوع به منظور نصب در سقف
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : دریچه های سقفی چهار گوش در انواع یک طرفه, دو طرفه , سه طرفه و چهار طرفه می باشد و با توجه به نحوه قرارگیری در محل پروژه انتخاب می گردد.
   قابل نصب با سوراخ پیچ و با فنر می باشد.
   اختلاف این دریچه ها با دریچه های سقفی چهار گوش تنظیم پره ها می باشد.

  + مشاهده مشخصات کامل
  دریچه سقفی چهار گوش پره هلالی شاهرخی مدل SH.SDI.T-22 ٌ*22 کد محصول : 132568
  دریچه سقفی چهار گوش پره هلالی شاهرخی مدل SH.SDI.T-22 ٌ*22
  | 0 نظر ارسال شده
  • سایز : 22*22 اینچ
  • برند : گروه صنعتی شاهرخی
  • مدل : SH.SDI.T-22 ٌ*22
  • گارانتی : ندارد
  • کشور سازنده : ایران
  • کاربرد مصرفی : صنعت تهویه مطبوع به منظور نصب در سقف
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : دریچه های سقفی چهار گوش در انواع یک طرفه, دو طرفه , سه طرفه و چهار طرفه می باشد و با توجه به نحوه قرارگیری در محل پروژه انتخاب می گردد.
   قابل نصب با سوراخ پیچ و با فنر می باشد.
   اختلاف این دریچه ها با دریچه های سقفی چهار گوش تنظیم پره ها می باشد.

  + مشاهده مشخصات کامل
  دریچه سقفی چهار گوش پره هلالی شاهرخی مدل SH.SDI.T-20 ٌ*20 کد محصول : 132567
  دریچه سقفی چهار گوش پره هلالی شاهرخی مدل SH.SDI.T-20 ٌ*20
  | 0 نظر ارسال شده
  • سایز : 20*20 اینچ
  • برند : گروه صنعتی شاهرخی
  • مدل : SH.SDI.T-20 ٌ*20
  • گارانتی : ندارد
  • کشور سازنده : ایران
  • کاربرد مصرفی : صنعت تهویه مطبوع به منظور نصب در سقف
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : دریچه های سقفی چهار گوش در انواع یک طرفه, دو طرفه , سه طرفه و چهار طرفه می باشد و با توجه به نحوه قرارگیری در محل پروژه انتخاب می گردد.
   قابل نصب با سوراخ پیچ و با فنر می باشد.
   اختلاف این دریچه ها با دریچه های سقفی چهار گوش تنظیم پره ها می باشد.

  + مشاهده مشخصات کامل
  دریچه سقفی چهار گوش پره هلالی شاهرخی مدل SH.SDI.T-18 ٌ*18 کد محصول : 132566
  دریچه سقفی چهار گوش پره هلالی شاهرخی مدل SH.SDI.T-18 ٌ*18
  | 0 نظر ارسال شده
  • سایز : 18*18 اینچ
  • برند : گروه صنعتی شاهرخی
  • مدل : SH.SDI.T-18 ٌ*18
  • گارانتی : ندارد
  • کشور سازنده : ایران
  • کاربرد مصرفی : صنعت تهویه مطبوع به منظور نصب در سقف
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : دریچه های سقفی چهار گوش در انواع یک طرفه, دو طرفه , سه طرفه و چهار طرفه می باشد و با توجه به نحوه قرارگیری در محل پروژه انتخاب می گردد.
   قابل نصب با سوراخ پیچ و با فنر می باشد.
   اختلاف این دریچه ها با دریچه های سقفی چهار گوش تنظیم پره ها می باشد.

  + مشاهده مشخصات کامل
  دریچه سقفی چهار گوش پره هلالی شاهرخی مدل SH.SDI.T-14 ٌ*14 کد محصول : 132565
  دریچه سقفی چهار گوش پره هلالی شاهرخی مدل SH.SDI.T-14 ٌ*14
  | 0 نظر ارسال شده
  • سایز : 14 *14 اینچ
  • برند : گروه صنعتی شاهرخی
  • مدل : SH.SDI.T-14 ٌ*14
  • گارانتی : ندارد
  • کشور سازنده : ایران
  • کاربرد مصرفی : صنعت تهویه مطبوع به منظور نصب در سقف
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : دریچه های سقفی چهار گوش در انواع یک طرفه, دو طرفه , سه طرفه و چهار طرفه می باشد و با توجه به نحوه قرارگیری در محل پروژه انتخاب می گردد.
   قابل نصب با سوراخ پیچ و با فنر می باشد.
   اختلاف این دریچه ها با دریچه های سقفی چهار گوش تنظیم پره ها می باشد.

  + مشاهده مشخصات کامل
  دریچه سقفی چهار گوش پره هلالی شاهرخی مدل SH.SDI.T-12 ٌ*12 کد محصول : 132564
  دریچه سقفی چهار گوش پره هلالی شاهرخی مدل SH.SDI.T-12 ٌ*12
  | 0 نظر ارسال شده
  • سایز : 12 *12 اینچ
  • برند : گروه صنعتی شاهرخی
  • مدل : SH.SDI.T-12 ٌ*12
  • گارانتی : ندارد
  • کشور سازنده : ایران
  • کاربرد مصرفی : صنعت تهویه مطبوع به منظور نصب در سقف
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : دریچه های سقفی چهار گوش در انواع یک طرفه, دو طرفه , سه طرفه و چهار طرفه می باشد و با توجه به نحوه قرارگیری در محل پروژه انتخاب می گردد.
   قابل نصب با سوراخ پیچ و با فنر می باشد.
   اختلاف این دریچه ها با دریچه های سقفی چهار گوش تنظیم پره ها می باشد.

  + مشاهده مشخصات کامل
  دریچه سقفی چهار گوش پره هلالی شاهرخی مدل SH.SDI.T-8 ٌ*8 کد محصول : 132562
  دریچه سقفی چهار گوش پره هلالی شاهرخی مدل SH.SDI.T-8 ٌ*8
  | 0 نظر ارسال شده
  • سایز : 8 *8 اینچ
  • برند : گروه صنعتی شاهرخی
  • مدل : SH.SDI.T-8 ٌ*8
  • گارانتی : ندارد
  • کشور سازنده : ایران
  • کاربرد مصرفی : صنعت تهویه مطبوع به منظور نصب در سقف
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : دریچه های سقفی چهار گوش در انواع یک طرفه, دو طرفه , سه طرفه و چهار طرفه می باشد و با توجه به نحوه قرارگیری در محل پروژه انتخاب می گردد.
   قابل نصب با سوراخ پیچ و با فنر می باشد.
   اختلاف این دریچه ها با دریچه های سقفی چهار گوش تنظیم پره ها می باشد.

  + مشاهده مشخصات کامل
  دریچه سقفی چهار گوش پره هلالی شاهرخی مدل SH.SDI.T-6 ٌ*6 کد محصول : 132561
  دریچه سقفی چهار گوش پره هلالی شاهرخی مدل SH.SDI.T-6 ٌ*6
  | 0 نظر ارسال شده
  • سایز : 6 * 6 اینچ
  • برند : گروه صنعتی شاهرخی
  • مدل : SH.SDI.T6 ٌ*6
  • گارانتی : ندارد
  • کشور سازنده : ایران
  • کاربرد مصرفی : صنعت تهویه مطبوع به منظور نصب در سقف
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : دریچه های سقفی چهار گوش در انواع یک طرفه, دو طرفه , سه طرفه و چهار طرفه می باشد و با توجه به نحوه قرارگیری در محل پروژه انتخاب می گردد.
   قابل نصب با سوراخ پیچ و با فنر می باشد.
   اختلاف این دریچه ها با دریچه های سقفی چهار گوش تنظیم پره ها می باشد.

  + مشاهده مشخصات کامل
  دریچه سقفی چهار گوش پره هلالی شاهرخی مدل SH.SDI.T-10 ٌ*10 کد محصول : 132563
  دریچه سقفی چهار گوش پره هلالی شاهرخی مدل SH.SDI.T-10 ٌ*10
  | 0 نظر ارسال شده
  • سایز : 10 *10 اینچ
  • برند : گروه صنعتی شاهرخی
  • مدل : SH.SDI.T-10 ٌ*10
  • گارانتی : ندارد
  • کشور سازنده : ایران
  • کاربرد مصرفی : صنعت تهویه مطبوع به منظور نصب در سقف
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : دریچه های سقفی چهار گوش در انواع یک طرفه, دو طرفه , سه طرفه و چهار طرفه می باشد و با توجه به نحوه قرارگیری در محل پروژه انتخاب می گردد.
   قابل نصب با سوراخ پیچ و با فنر می باشد.
   اختلاف این دریچه ها با دریچه های سقفی چهار گوش تنظیم پره ها می باشد.

  + مشاهده مشخصات کامل