رادیاتور پانلی آتربان
نوع رادیاتور
جنس رادیاتور
کشور سازنده
ارتفاع آکس
اعمال فیلترها
انتخاب های شما :
  فیلتر کردن رنگ، نوع، قیمت و ...
  مرتب سازی براساس :
  تعداد نمایش :
  نوع نمایش :
  فقط نمایش کالاهای موجود :
  رادیاتور پانلی آتربان 35 سانتیمتری دو کنوکتور مدل RA35 PKKP کد محصول : 2350052
  رادیاتور پانلی آتربان 35 سانتیمتری دو کنوکتور مدل RA35 PKKP
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 500 میلیمتر
  • پهنا : 350 میلیمتر
  • عمق : 66 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : -
  • حجم آب : -
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : 861.66 کیلوکالری برساعت
   1002 وات
  • موارد بیشتر : -
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : 35 سانتیمتری دو کنوکتور
  • ضمانت : 7 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت آتربان
  • کشور سازنده : ایران

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی آتربان 50 سانتیمتری دو کنوکتور مدل RA50 PKKP کد محصول : 2350050
  رادیاتور پانلی آتربان 50 سانتیمتری دو کنوکتور مدل RA50 PKKP
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 500 میلیمتر
  • پهنا : 500 میلیمتر
  • عمق : 66 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : -
  • حجم آب : -
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : 1184.27 کیلوکالری برساعت
   2143 وات
  • موارد بیشتر : -
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : 55 سانتیمتری دو کنوکتور
  • ضمانت : 7 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت آتربان
  • کشور سازنده : ایران

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی آتربان 125 سانتیمتری دو کنوکتور مدل RA125 PKKP کد محصول : 2350049
  رادیاتور پانلی آتربان 125 سانتیمتری دو کنوکتور مدل RA125 PKKP
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 500 میلیمتر
  • پهنا : 1250 میلیمتر
  • عمق : 66 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : -
  • حجم آب : -
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : 3099.25 کیلوکالری برساعت
   3604 وات
  • موارد بیشتر : -
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : 125 سانتیمتری دو کنوکتور
  • ضمانت : 7 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت آتربان
  • کشور سازنده : ایران

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی آتربان 140 سانتیمتری دو کنوکتور مدل RA140 PKKP کد محصول : 2350047
  رادیاتور پانلی آتربان 140 سانتیمتری دو کنوکتور مدل RA140 PKKP
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 500 میلیمتر
  • پهنا : 1400 میلیمتر
  • عمق : 66 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : -
  • حجم آب : -
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : 3463.87کیلوکالری برساعت
   4028 وات
  • موارد بیشتر : -
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : 140 سانتیمتری دو کنوکتور
  • ضمانت : 7 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت آتربان
  • کشور سازنده : ایران

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی آتربان 155 سانتیمتری دو کنوکتور مدل RA155 PKKP کد محصول : 2350046
  رادیاتور پانلی آتربان 155 سانتیمتری دو کنوکتور مدل RA155 PKKP
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 500 میلیمتر
  • پهنا : 1550 میلیمتر
  • عمق : 66 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : -
  • حجم آب : -
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : 3826.77 کیلوکالری برساعت
   4450 وات
  • موارد بیشتر : -
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : 155 سانتیمتری دو کنوکتور
  • ضمانت : 7 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت آتربان
  • کشور سازنده : ایران

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی آتربان 65 سانتیمتری دو کنوکتور مدل RA65 PKKP کد محصول : 2350045
  رادیاتور پانلی آتربان 65 سانتیمتری دو کنوکتور مدل RA65 PKKP
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 500 میلیمتر
  • پهنا : 650 میلیمتر
  • عمق : 66 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : -
  • حجم آب : -
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : 1606.38 کیلوکالری برساعت
   1868 وات
  • موارد بیشتر : -
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : 65 سانتیمتری دو کنوکتور
  • ضمانت : 7 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت آتربان
  • کشور سازنده : ایران

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی آتربان 80 سانتیمتری دو کنوکتور مدل RA80 PKKP کد محصول : 2350044
  رادیاتور پانلی آتربان 80 سانتیمتری دو کنوکتور مدل RA80 PKKP
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 500 میلیمتر
  • پهنا : 800 میلیمتر
  • عمق : 66 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : -
  • حجم آب : -
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : 1984.76 کیلوکالری برساعت
   2308 وات
  • موارد بیشتر : -
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : 80 سانتیمتری دو کنوکتور
  • ضمانت : 7 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت آتربان
  • کشور سازنده : ایران

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی آتربان 110 سانتیمتری دو کنوکتور مدل RA110 PKKP کد محصول : 2350043
  رادیاتور پانلی آتربان 110 سانتیمتری دو کنوکتور مدل RA110 PKKP
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 500 میلیمتر
  • پهنا : 1100 میلیمتر
  • عمق : 66 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : -
  • حجم آب : -
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : 2717.44 کیلوکالری برساعت
   3160 وات
  • موارد بیشتر : -
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : 110 سانتیمتری دو کنوکتور
  • ضمانت : 7 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت آتربان
  • کشور سازنده : ایران

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی آتربان 95 سانتیمتری دو کنوکتور مدل RA95 PKKP کد محصول : 2350042
  رادیاتور پانلی آتربان 95 سانتیمتری دو کنوکتور مدل RA95 PKKP
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 500 میلیمتر
  • پهنا : 950 میلیمتر
  • عمق : 66 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : -
  • حجم آب : -
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : 2356.26 کیلوکالری برساعت
   2740 وات
  • موارد بیشتر : -
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : 95 سانتیمتری دو کنوکتور
  • ضمانت : 7 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت آتربان
  • کشور سازنده : ایران

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی آتربان 155 سانتیمتری تک کنوکتور مدل RA155 PKP کد محصول : 2350038
  رادیاتور پانلی آتربان 155 سانتیمتری تک کنوکتور مدل RA155 PKP
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 600میلیمتر
  • پهنا : 1550 میلیمتر
  • عمق : 66 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : -
  • حجم آب : -
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : 3006 کیلوکالری برساعت
   3495 وات
  • موارد بیشتر : -
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : 155 سانتیمتری یک کنوکتور
  • ضمانت : 7 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت آتربان
  • کشور سازنده : ایران

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی آتربان 140 سانتیمتری تک کنوکتور مدل RA140 PKP کد محصول : 2350037
  رادیاتور پانلی آتربان 140 سانتیمتری تک کنوکتور مدل RA140 PKP
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 600میلیمتر
  • پهنا : 1400 میلیمتر
  • عمق : 66 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : -
  • حجم آب : -
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : 2722 کیلوکالری برساعت
   3165 وات
  • موارد بیشتر : -
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : 140 سانتیمتری یک کنوکتور
  • ضمانت : 7 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت آتربان
  • کشور سازنده : ایران

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی آتربان 65 سانتیمتری تک کنوکتور مدل RA65 PKP کد محصول : 2350036
  رادیاتور پانلی آتربان 65 سانتیمتری تک کنوکتور مدل RA65 PKP
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 600میلیمتر
  • پهنا : 650 میلیمتر
  • عمق : 66 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : -
  • حجم آب : -
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : 1262 کیلوکالری برساعت
   1467 وات
  • موارد بیشتر : -
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : 65 سانتیمتری یک کنوکتور
  • ضمانت : 7 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت آتربان
  • کشور سازنده : ایران

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی آتربان 50 سانتیمتری تک کنوکتور مدل RA50 PKP کد محصول : 2350035
  رادیاتور پانلی آتربان 50 سانتیمتری تک کنوکتور مدل RA50 PKP
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 600میلیمتر
  • پهنا : 500 میلیمتر
  • عمق : 66 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : -
  • حجم آب : -
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : 391 کیلوکالری برساعت
   454 وات
  • موارد بیشتر : -
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : 50 سانتیمتری یک کنوکتور
  • ضمانت : 7 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت آتربان
  • کشور سازنده : ایران

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی آتربان 35 سانتیمتری تک کنوکتور مدل RA35 PKP کد محصول : 2350034
  رادیاتور پانلی آتربان 35 سانتیمتری تک کنوکتور مدل RA35 PKP
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 600میلیمتر
  • پهنا : 350 میلیمتر
  • عمق : 66 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : -
  • حجم آب : -
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : 676 کیلوکالری برساعت
   786 وات
  • موارد بیشتر : -
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : 35 سانتیمتری یک کنوکتور
  • ضمانت : 7 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت آتربان
  • کشور سازنده : ایران

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی آتربان 20 سانتیمتری تک کنوکتور مدل RA20 PKP کد محصول : 2350033
  رادیاتور پانلی آتربان 20 سانتیمتری تک کنوکتور مدل RA20 PKP
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 600میلیمتر
  • پهنا : 200 میلیمتر
  • عمق : 66 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : -
  • حجم آب : -
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : 391 کیلوکالری برساعت
   454 وات
  • موارد بیشتر : -
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : 20 سانتیمتری یک کنوکتور
  • ضمانت : 7 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت آتربان
  • کشور سازنده : ایران

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی آتربان 95 سانتیمتری تک کنوکتور مدل RA95 PKP کد محصول : 2350032
  رادیاتور پانلی آتربان 95 سانتیمتری تک کنوکتور مدل RA95 PKP
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 600میلیمتر
  • پهنا : 970 میلیمتر
  • عمق : 66 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : -
  • حجم آب : -
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : 1851 کیلوکالری برساعت
   2152 وات
  • موارد بیشتر : -
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : 97 سانتیمتری یک کنوکتور
  • ضمانت : 7 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت آتربان
  • کشور سازنده : ایران

  + مشاهده مشخصات کامل