سختی گیر پاکمن
برند
نوع سیستم
مکانیزم عملکرد
مناسب جهت
کشور سازنده
اعمال فیلترها
انتخاب های شما :
  فیلتر کردن رنگ، نوع، قیمت و ...
  مرتب سازی براساس :
  تعداد نمایش :
  نوع نمایش :
  فقط نمایش کالاهای موجود :
  سختی گیر پاکمن 3000000 گرین رزینی PWS-150 کد محصول : 9110042
  سختی گیر پاکمن 3000000 گرین رزینی PWS-150
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : سختی گیر پاکمن
  • مدل : PWS-150
  • گارانتی : دو سال ضمانت پاکمن
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : طول 3000 میلی متر
   عرض 1800 میلی متر
   ارتفاع 2700 میلی متر
  • اتصالات : -
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 3000000 گرین
  • نوع جنس : ورق st37
  • وزن : -
  • حجم رزین : 2406.93 لیتر
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاکمن 2200000 گرین رزینی PWS-140 کد محصول : 9110041
  سختی گیر پاکمن 2200000 گرین رزینی PWS-140
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : سختی گیر پاکمن
  • مدل : PWS-140
  • گارانتی : دو سال ضمانت پاکمن
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : طول 3000 میلی متر
   عرض 1700 میلی متر
   ارتفاع 2700 میلی متر
  • اتصالات : -
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 2200000 گرین
  • نوع جنس : ورق st37
  • وزن : -
  • حجم رزین : 2905.44 لیتر
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاکمن 2000000 گرین رزینی PWS-130 کد محصول : 9110040
  سختی گیر پاکمن 2000000 گرین رزینی PWS-130
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : سختی گیر پاکمن
  • مدل : PWS-130
  • گارانتی : دو سال ضمانت پاکمن
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : طول 2800 میلی متر
   عرض 1600 میلی متر
   ارتفاع 2500 میلی متر
  • اتصالات : -
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 2000000 گرین
  • نوع جنس : ورق st37
  • وزن : -
  • حجم رزین : 1812.27 لیتر
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاکمن 1300000 گرین رزینی PWS-105 کد محصول : 9110039
  سختی گیر پاکمن 1300000 گرین رزینی PWS-105
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : سختی گیر پاکمن
  • مدل : PWS-105
  • گارانتی : دو سال ضمانت پاکمن
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : طول 2500 میلی متر
   عرض 1150 میلی متر
   ارتفاع 2500 میلی متر
  • اتصالات : -
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 1300000 گرین
  • نوع جنس : ورق st37
  • وزن : -
  • حجم رزین : 1189.30 لیتر
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاکمن 950000 گرین رزینی PWS-90 کد محصول : 9110038
  سختی گیر پاکمن 950000 گرین رزینی PWS-90
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : سختی گیر پاکمن
  • مدل : PWS-90
  • گارانتی : دو سال ضمانت پاکمن
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : طول 2200 میلی متر
   عرض 1000 میلی متر
   ارتفاع 2000 میلی متر
  • اتصالات : -
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 950000 گرین
  • نوع جنس : ورق st37
  • وزن : -
  • حجم رزین : 849.50 لیتر
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاکمن 550000 گرین رزینی PWS-75 کد محصول : 9110037
  سختی گیر پاکمن 550000 گرین رزینی PWS-75
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : سختی گیر پاکمن
  • مدل : PWS-75
  • گارانتی : دو سال ضمانت پاکمن
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : طول 1800 میلی متر
   عرض 850 میلی متر
   ارتفاع 2000 میلی متر
  • اتصالات : -
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 550000 گرین
  • نوع جنس : ورق st37
  • وزن : -
  • حجم رزین : 509.70 لیتر
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاکمن 350000 گرین رزینی PWS-60 کد محصول : 9110036
  سختی گیر پاکمن 350000 گرین رزینی PWS-60
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : سختی گیر پاکمن
  • مدل : PWS-60
  • گارانتی : دو سال ضمانت پاکمن
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : طول 1500 میلی متر
   عرض 700 میلی متر
   ارتفاع 2000 میلی متر
  • اتصالات : -
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 350000 گرین
  • نوع جنس : ورق st37
  • وزن : -
  • حجم رزین : 339.80
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاکمن 250000 گرین رزینی PWS-55 کد محصول : 9110035
  سختی گیر پاکمن 250000 گرین رزینی PWS-55
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : سختی گیر پاکمن
  • مدل : PWS-55
  • گارانتی : دو سال ضمانت پاکمن
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : طول 1300 میلی متر
   عرض 650 میلی متر
   ارتفاع 1800 میلی متر
  • اتصالات : -
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 250000 گرین
  • نوع جنس : ورق st37
  • وزن : -
  • حجم رزین : 283.16
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاکمن170000 گرین رزینی PWS-50C کد محصول : 9110034
  سختی گیر پاکمن170000 گرین رزینی PWS-50C
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : سختی گیر پاکمن
  • مدل : PWS-50C
  • گارانتی : دو سال ضمانت پاکمن
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : طول 1250 میلی متر
   عرض 600 میلی متر
   ارتفاع 1400 میلی متر
  • اتصالات : -
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 170000 گرین
  • نوع جنس : ورق st37
  • وزن : -
  • حجم رزین : 169.90
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاکمن200000 گرین رزینی PWS-50B کد محصول : 9110033
  سختی گیر پاکمن200000 گرین رزینی PWS-50B
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : سختی گیر پاکمن
  • مدل : PWS-50B
  • گارانتی : دو سال ضمانت پاکمن
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : طول 1250 میلی متر
   عرض 600 میلی متر
   ارتفاع 1650 میلی متر
  • اتصالات : -
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 200000گرین
  • نوع جنس : ورق st37
  • وزن : -
  • حجم رزین : 198.21 لیتر
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاکمن 220000 گرین رزینی PWS-50A کد محصول : 9110032
  سختی گیر پاکمن 220000 گرین رزینی PWS-50A
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : سختی گیر پاکمن
  • مدل : PWS-50A
  • گارانتی : دو سال ضمانت پاکمن
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : طول 1250 میلی متر
   عرض 600 میلی متر
   ارتفاع 1800 میلی متر
  • اتصالات : -
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 220000 گرین
  • نوع جنس : ورق st37
  • وزن : -
  • حجم رزین : 254.85 لیتر
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاکمن 150000 گرین رزینی PWS-45 کد محصول : 9110031
  سختی گیر پاکمن 150000 گرین رزینی PWS-45
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : سختی گیر پاکمن
  • مدل : PWS-45
  • گارانتی : دو سال ضمانت پاکمن
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : طول 1000 میلی متر
   عرض 550 میلی متر
   ارتفاع 1550 میلی متر
  • اتصالات : -
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 150000 گرین
  • نوع جنس : ورق st37
  • وزن : -
  • حجم رزین : 141.58 لیتر
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاکمن 110000 گرین رزینی PWS-40B کد محصول : 9110030
  سختی گیر پاکمن 110000 گرین رزینی PWS-40B
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : سختی گیر پاکمن
  • مدل : PWS-40B
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : طول 1000 میلی متر
   عرض 500 میلی متر
   ارتفاع 1460 میلی متر
  • اتصالات : -
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 110000 گرین
  • نوع جنس : ورق st37
  • وزن : -
  • حجم رزین : 113.26 لیتر
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاکمن 140000 گرین رزینی PWS-40A کد محصول : 9110029
  سختی گیر پاکمن 140000 گرین رزینی PWS-40A
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : سختی گیر پاکمن
  • مدل : PWS-40A
  • گارانتی : دو سال ضمانت پاکمن
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : طول 1000 میلی متر
   عرض 500 میلی متر
   ارتفاع 1800 میلی متر
  • اتصالات : -
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 140000 گرین
  • نوع جنس : ورق st37
  • وزن : -
  • حجم رزین : 169.90 لیتر
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاکمن 78000 گرین رزینی PWS-30 کد محصول : 9110028
  سختی گیر پاکمن 78000 گرین رزینی PWS-30
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : سختی گیر پاکمن
  • مدل : PWS-30
  • گارانتی : دو سال ضمانت پاکمن
  • برق مصرفی : -
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 78000 گرین
  • نوع جنس : ورق st37
  • ابعاد : طول 800 میلی متر
   عرض 400 میلی متر
   ارتفاع 1800 میلی متر
  • اتصالات : -
  • وزن : -
  • حجم رزین : 99.10 لیتر
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل