سختی گیر پاک فن
برند
نوع سیستم
مکانیزم عملکرد
مناسب جهت
کشور سازنده
اعمال فیلترها
انتخاب های شما :
  فیلتر کردن رنگ، نوع، قیمت و ...
  مرتب سازی براساس :
  تعداد نمایش :
  نوع نمایش :
  فقط نمایش کالاهای موجود :
  سختی گیر پاک فن 3,000,000 گرین رزینی PFBWS-3000 کد محصول : 9110057
  سختی گیر پاک فن 3,000,000 گرین رزینی PFBWS-3000
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : پاک فن بخار
  • مدل : PFBWS-3000
  • گارانتی : 24 ماه ضمانت پاک فن بخار
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : قطر مخزن 1700
   ارتفاع مخزن 2500
  • اتصالات : قطر ونت 1/2
   قطر ورودی 4
   قطر خروجی 4
   قطر درین 2
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 3,000,000
  • نوع جنس : -
  • وزن : -
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاک فن 2,500,000 گرین رزینی PFBWS-2500 کد محصول : 9110056
  سختی گیر پاک فن 2,500,000 گرین رزینی PFBWS-2500
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : پاک فن بخار
  • مدل : PFBWS-2500
  • گارانتی : 24 ماه ضمانت پاک فن بخار
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : قطر مخزن 1600
   ارتفاع مخزن 2500
  • اتصالات : قطر ونت 1/2
   قطر ورودی 4
   قطر خروجی 4
   قطر درین 2
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 2,500,000 گرین
  • نوع جنس : -
  • وزن : -
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاک فن 2,000,000 گرین رزینی PFBWS-2000 کد محصول : 9110055
  سختی گیر پاک فن 2,000,000 گرین رزینی PFBWS-2000
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : پاک فن بخار
  • مدل : PFBWS-2000
  • گارانتی : 24 ماه ضمانت پاک فن بخار
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : قطر مخزن 1450
   ارتفاع مخزن 2500
  • اتصالات : قطر ونت 1/2
   قطر ورودی 4
   قطر خروجی 4
   قطر درین 2
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 2,000,000 گرین
  • نوع جنس : -
  • وزن : -
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاک فن 1,750,000 گرین رزینی PFBWS-1750 کد محصول : 9110054
  سختی گیر پاک فن 1,750,000 گرین رزینی PFBWS-1750
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : پاک فن بخار
  • مدل : PFBWS-1750
  • گارانتی : 24 ماه ضمانت پاک فن بخار
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : قطر مخزن 1400
   ارتفاع مخزن 2250
  • اتصالات : قطر ونت 1/2
   قطر ورودی 3
   قطر خروجی 3
   قطر درین 2
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 1,750,000 گرین
  • نوع جنس : -
  • وزن : -
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاک فن 1,500,000 گرین رزینی PFBWS-1500 کد محصول : 9110053
  سختی گیر پاک فن 1,500,000 گرین رزینی PFBWS-1500
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : پاک فن بخار
  • مدل : PFBWS-1500
  • گارانتی : 24 ماه ضمانت پاک فن بخار
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : قطر مخزن 1300
   ارتفاع مخزن 2250
  • اتصالات : قطر ونت 1/2
   قطر ورودی 3
   قطر خروجی 3
   قطر درین 2
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 1,500,000 گرین
  • نوع جنس : -
  • وزن : -
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاک فن 1,000,000 گرین رزینی PFBWS-1000 کد محصول : 9110052
  سختی گیر پاک فن 1,000,000 گرین رزینی PFBWS-1000
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : پاک فن بخار
  • مدل : PFBWS-1000
  • گارانتی : 24 ماه ضمانت پاک فن بخار
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : قطر مخزن 1100
   ارتفاع مخزن 2000
  • اتصالات : قطر ونت 1/2
   قطر ورودی 2
   قطر خروجی 2
   قطر درین 2
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 1,000,000
  • نوع جنس : -
  • وزن : -
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاک فن 750000 گرین رزینی PFBWS-750 کد محصول : 9110051
  سختی گیر پاک فن 750000 گرین رزینی PFBWS-750
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : پاک فن بخار
  • مدل : PFBWS-750
  • گارانتی : 24 ماه ضمانت پاک فن بخار
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : قطر مخزن 1000
   ارتفاع مخزن 2000
  • اتصالات : قطر ونت 1/2
   قطر ورودی 2
   قطر خروجی 2
   قطر درین 1/2 1
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 750000 گرین
  • نوع جنس : -
  • وزن : -
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاک فن 550000 گرین رزینی PFBWS-550 کد محصول : 9110050
  سختی گیر پاک فن 550000 گرین رزینی PFBWS-550
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : پاک فن بخار
  • مدل : PFBWS-550
  • گارانتی : 24 ماه ضمانت پاک فن بخار
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : قطر مخزن 900
   ارتفاع مخزن 1750
  • اتصالات : قطر ونت 1/2
   قطر ورودی 1/2 1
   قطر خروجی 1/2 1
   قطر درین 1/2 1
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 550000 گرین
  • نوع جنس : -
  • وزن : -
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاک فن 450000 گرین رزینی PFBWS-450 کد محصول : 9110049
  سختی گیر پاک فن 450000 گرین رزینی PFBWS-450
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : پاک فن بخار
  • مدل : PFBWS-450
  • گارانتی : 24 ماه ضمانت پاک فن بخار
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : قطر مخزن 800
   ارتفاع مخزن 1750
  • اتصالات : قطر ونت 1/2
   قطر ورودی 1/2 1
   قطر خروجی 1/2 1
   قطر درین 1/2 1
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 450000 گرین
  • نوع جنس : -
  • وزن : -
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاک فن 350000 گرین رزینی PFBWS-350 کد محصول : 9110048
  سختی گیر پاک فن 350000 گرین رزینی PFBWS-350
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : پاک فن بخار
  • مدل : PFBWS-350
  • گارانتی : 24 ماه ضمانت پاک فن بخار
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : قطر مخزن 700
   ارتفاع مخزن 1750
  • اتصالات : قطر ونت 1/2
   قطر ورودی 1/2 1
   قطر خروجی 1/2 1
   قطر درین 1
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 350000 گرین
  • نوع جنس : -
  • وزن : -
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاک فن 250000 گرین رزینی PFBWS-250 کد محصول : 9110047
  سختی گیر پاک فن 250000 گرین رزینی PFBWS-250
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : پاک فن بخار
  • مدل : PFBWS-250
  • گارانتی : 24 ماه ضمانت پاک فن بخار
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : قطر مخزن 600
   ارتفاع مخزن 1750
  • اتصالات : قطر ونت 1/2
   قطر ورودی 1
   قطر خروجی 1
   قطر درین 1
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 250000 گرین
  • نوع جنس : -
  • وزن : -
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاک فن 200000 گرین رزینی PFBWS-200 کد محصول : 9110046
  سختی گیر پاک فن 200000 گرین رزینی PFBWS-200
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : پاک فن بخار
  • مدل : PFBWS-200
  • گارانتی : 24 ماه ضمانت پاک فن بخار
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : قطر مخزن 550
   ارتفاع مخزن 1500
  • اتصالات : قطر ونت 1/2
   قطر ورودی 1
   قطر خروجی 1
   قطر درین 1
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 200000 گرین
  • نوع جنس : -
  • وزن : -
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاک فن 150000 گرین رزینی PFBWS-150 کد محصول : 9110045
  سختی گیر پاک فن 150000 گرین رزینی PFBWS-150
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : پاک فن بخار
  • مدل : PFBWS-150
  • گارانتی : 24 ماه ضمانت پاک فن بخار
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : قطر مخزن 500
   ارتفاع مخزن 1500
  • اتصالات : قطر ونت 1/2
   قطر ورودی 1
   قطر خروجی 1
   قطر درین 1
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 150000 گرین
  • نوع جنس : -
  • وزن : -
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاک فن 100000 گرین رزینی PFBWS-100 کد محصول : 9110044
  سختی گیر پاک فن 100000 گرین رزینی PFBWS-100
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : پاک فن بخار
  • مدل : PFBWS-100
  • گارانتی : 24 ماه ضمانت پاک فن بخار
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : قطر مخزن 400
   ارتفاع مخزن 1500
  • اتصالات : قطر ونت 1/2
   قطر ورودی 3/4
   قطر خروجی 3/4
   قطر درین 1/2
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 100000 گرین
  • نوع جنس : -
  • وزن : -
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل
  سختی گیر پاک فن 50000 گرین رزینی PFBWS-50 کد محصول : 9110043
  سختی گیر پاک فن 50000 گرین رزینی PFBWS-50
  | 0 نظر ارسال شده
  • کشور سازنده : ایران
  • برند : پاک فن بخار
  • مدل : PFBWS-50
  • گارانتی : 24 ماه ضمانت پاک فن بخار
  • برق مصرفی : -
  • ابعاد : قطر مخزن 300
   ارتفاع مخزن 1400
  • نوع سیستم : سختی گیر
  • مکانیزم عملکرد : رزینی
  • مناسب جهت : موتورخانه و لوله کشی
  • ظرفیت : 50000 گرین
  • نوع جنس : -
  • اتصالات : قطر ونت 1/2
   قطر ورودی 3/4
   قطر خروجی 3/4
   قطر درین 1/2
  • لوازم اضافی : -
  • بیشتر : -

  + مشاهده مشخصات کامل