مبدل حرارتی کومر
محدوده ظرفیت اسمی
نوع مبدل
اعمال فیلترها
انتخاب های شما :
  فیلتر کردن رنگ، نوع، قیمت و ...
  مرتب سازی براساس :
  تعداد نمایش :
  نوع نمایش :
  فقط نمایش کالاهای موجود :
  مبدل حرارتی صفحه ای کومر CR110-2000 کد محصول : 3530109
  مبدل حرارتی صفحه ای کومر CR110-1500 کد محصول : 3530108
  مبدل حرارتی صفحه ای کومر CR110-1250 کد محصول : 3530107
  مبدل حرارتی صفحه ای کومر CR110-1000 کد محصول : 3530106
  مبدل حرارتی صفحه ای کومر CR110-750 کد محصول : 3530105
  مبدل حرارتی صفحه ای کومر CR110-600 کد محصول : 3530104
  مبدل حرارتی صفحه ای کومر CR110-500 کد محصول : 3530103
  مبدل حرارتی صفحه ای کومر CR27-400 کد محصول : 3530102
  مبدل حرارتی صفحه ای کومر CR27-350 کد محصول : 3530101
  مبدل حرارتی صفحه ای کومر CR27-300 کد محصول : 3530100
  مبدل حرارتی صفحه ای کومر CR27-250 کد محصول : 3530099
  مبدل حرارتی صفحه ای کومر CR27-200 کد محصول : 3530098
  مبدل حرارتی صفحه ای کومر CR14-155 کد محصول : 3530097
  مبدل حرارتی صفحه ای کومر CCR14-135 کد محصول : 3530096
  مبدل حرارتی صفحه ای کومر CR14-108 کد محصول : 3530095
  مبدل حرارتی صفحه ای کومر CR14-90 کد محصول : 3530094