پکیج زمینی ایرفو
قیمت
کشور سازنده
فن
اعمال فیلترها
انتخاب های شما :
  فیلتر کردن رنگ، نوع، قیمت و ...
  مرتب سازی براساس :
  تعداد نمایش :
  نوع نمایش :
  فقط نمایش کالاهای موجود :
  %3 تخفیف
  پکیج زمینی ایرفو 24000 چدنی مدل E 240 کد محصول : 0210002
  پکیج زمینی ایرفو 24000 چدنی مدل E 240
  | 0 نظر ارسال شده
  • راندمان : -
  • وزن : 167 کیلوگرم
  • مناسب جهت زیربنای : 130 متر مربع
  • نصب رایگان : دارد
  • نمایشگر : ندارد
  • ابعاد : پهنا 700 میلیمتر
   عمق 600 میلیمتر
   ارتفاع 800 میلیمتر
  • کشور سازنده : ایران
  • فن : ندارد
  • حداکثر دمای آب مدار گرمایش : 90 درجه سانتیگراد
  • حداکثر دمای آب مدار آب گرم : -
  • حداقل فشار آب راه انداز : -
  • حداکثر ارتفاع پمپ : -
  • ظرفیت منبع انبساط : 10 لیتر
  • قطر لوله های مدار گرمایش : 3/4 اینچ
  • قطر لوله های آب گرم و سرد : 1/2 اینچ
  • قطر لوله گاز : 3/4 اینچ
  • میزان مصرف گاز طبیعی : 2.1 متر مکعب در ساعت
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=25∆ ) : -
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=30∆ ) : -
  • قطر دودکش : 15 سانتیمتر
  • مشخصات مبدل : -
  • مخزن ذخیره آب گرم : 60 لیتر
  • بیشتر : دارای 3 پره چدنی
   حجم پره وسط 2.5 لیتر و وزن 20 کیلوگرم
   حجم پره چپ 3.1 لیتر و وزن 30.5 کیلوگرم
   حجم پره راست 3.2 لیتر و وزن 28.5 کیلوگرم

  + مشاهده مشخصات کامل
  4,900,000 تومان
  4,753,000 تومان
  جزئیات محصول
  %3 تخفیف
  پکیج زمینی ایرفو 36000 چدنی مدل E 360 کد محصول : 0210001
  پکیج زمینی ایرفو 36000 چدنی مدل E 360
  | 0 نظر ارسال شده
  • راندمان : -
  • وزن : 195 کیلوگرم
  • مناسب جهت زیربنای : -
  • نصب رایگان : دارد
  • نمایشگر : ندارد
  • ابعاد : پهنا 480 میلیمتر
   عمق 600 میلیمتر
   ارتفاع 1650 میلیمتر
  • کشور سازنده : ایران
  • فن : ندارد
  • حداکثر دمای آب مدار گرمایش : 90 درجه سانتیگراد
  • حداکثر دمای آب مدار آب گرم : -
  • حداقل فشار آب راه انداز : -
  • حداکثر ارتفاع پمپ : -
  • ظرفیت منبع انبساط : 10 لیتر
  • قطر لوله های مدار گرمایش : 3/4 اینچ
  • قطر لوله های آب گرم و سرد : 1/2 اینچ
  • قطر لوله گاز : 3/4 اینچ
  • میزان مصرف گاز طبیعی : 3.2 متر مکعب در ساعت
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=25∆ ) : -
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=30∆ ) : -
  • قطر دودکش : 15 سانتیمتر
  • مشخصات مبدل : -
  • مخزن ذخیره آب گرم : 60 لیتر
  • بیشتر : دارای 4 پره چدنی
   حجم پره وسط 2.5 لیتر و وزن 20 کیلوگرم
   حجم پره چپ 3.1 لیتر و وزن 30.5 کیلوگرم
   حجم پره راست 3.2 لیتر و وزن 28.5 کیلوگرم

  + مشاهده مشخصات کامل
  5,772,000 تومان
  5,598,840 تومان
  جزئیات محصول
  %3 تخفیف
  پکیج زمینی ایرفو 36000 چدنی مدل S 480 کد محصول : 0210007
  پکیج زمینی ایرفو 36000 چدنی مدل S 480
  | 0 نظر ارسال شده
  • راندمان : -
  • وزن : 280 کیلوگرم
  • مناسب جهت زیربنای : تا زیر بنای 250 متر مربع
  • نصب رایگان : ندارد
  • نمایشگر : ندارد
  • ابعاد : پهنا 480 میلیمتر
   عمق 600 میلیمتر
   ارتفاع 1650 میلیمتر
  • کشور سازنده : ایران
  • فن : ندارد
  • حداکثر دمای آب مدار گرمایش : 90 درجه سانتیگراد
  • حداکثر دمای آب مدار آب گرم : -
  • حداقل فشار آب راه انداز : -
  • حداکثر ارتفاع پمپ : -
  • ظرفیت منبع انبساط : 10 لیتر
  • قطر لوله های مدار گرمایش : 3/4 اینچ
  • قطر لوله های آب گرم و سرد : 1/2 اینچ
  • قطر لوله گاز : 3/4 اینچ
  • میزان مصرف گاز طبیعی : 4.2 متر مکعب در ساعت
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=25∆ ) : -
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=30∆ ) : -
  • قطر دودکش : 15 سانتیمتر
  • مشخصات مبدل : -
  • مخزن ذخیره آب گرم : 120 لیتر
  • بیشتر : دارای 5 پره چدنی
   حجم پره وسط 2.5 لیتر و وزن 20 کیلوگرم
   حجم پره چپ 3.1 لیتر و وزن 30.5 کیلوگرم
   حجم پره راست 3.2 لیتر و وزن 28.5 کیلوگرم

  + مشاهده مشخصات کامل
  6,317,000 تومان
  6,127,490 تومان
  جزئیات محصول
  %3 تخفیف
  پکیج زمینی ایرفو 38000 چدنی گازوییلی مدل G 380 کد محصول : 0210015
  پکیج زمینی ایرفو 38000 چدنی گازوییلی مدل G 380
  | 0 نظر ارسال شده
  • راندمان : -
  • وزن : 225 کیلوگرم
  • مناسب جهت زیربنای : تا زیر بنای 250 متر مربع
  • نصب رایگان : ندارد
  • نمایشگر : ندارد
  • ابعاد : پهنا 480 میلیمتر
   عمق 800 میلیمتر
   ارتفاع 1170 میلیمتر
  • کشور سازنده : ایران
  • فن : ندارد
  • حداکثر دمای آب مدار گرمایش : -
  • حداکثر دمای آب مدار آب گرم : -
  • حداقل فشار آب راه انداز : -
  • حداکثر ارتفاع پمپ : -
  • ظرفیت منبع انبساط : 10 لیتر
  • قطر لوله های مدار گرمایش : -
  • قطر لوله های آب گرم و سرد : -
  • قطر لوله گاز : -
  • میزان مصرف گاز طبیعی : میزان مصرف گازوییل 3.55 کیلوگرم بر ساعت
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=25∆ ) : -
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=30∆ ) : -
  • قطر دودکش : 18سانتیمتر
  • مشخصات مبدل : -
  • مخزن ذخیره آب گرم : 60 لیتر
  • بیشتر : دارای 4 پره چدنی

  + مشاهده مشخصات کامل
  6,753,000 تومان
  6,550,410 تومان
  جزئیات محصول
  %3 تخفیف
  پکیج زمینی ایرفو 50000 چدنی گازوییل مدل G 500 کد محصول : 0210010
  پکیج زمینی ایرفو 50000 چدنی گازوییل مدل G 500
  | 0 نظر ارسال شده
  • راندمان : -
  • وزن : 265 کیلوگرم
  • مناسب جهت زیربنای : -
  • نصب رایگان : ندارد
  • نمایشگر : ندارد
  • ابعاد : پهنا 480 میلیمتر
   عمق 800 میلیمتر
   ارتفاع 1170 میلیمتر
  • کشور سازنده : ایران
  • فن : ندارد
  • حداکثر دمای آب مدار گرمایش : -
  • حداکثر دمای آب مدار آب گرم : -
  • حداقل فشار آب راه انداز : -
  • حداکثر ارتفاع پمپ : -
  • ظرفیت منبع انبساط : 14 لیتر
  • قطر لوله های مدار گرمایش : -
  • قطر لوله های آب گرم و سرد : -
  • قطر لوله گاز : -
  • میزان مصرف گاز طبیعی : میزان مصرف گازوییل 4.6 کیلوگرم بر ساعت
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=25∆ ) : -
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=30∆ ) : -
  • قطر دودکش : 18 سانتیمتر
  • مشخصات مبدل : -
  • مخزن ذخیره آب گرم : 60 لیتر
  • بیشتر : دارای 5 پره چدنی

  + مشاهده مشخصات کامل
  7,298,000 تومان
  7,079,060 تومان
  جزئیات محصول
  %3 تخفیف
  پکیج زمینی ایرفو 54000 چدنی مدل S 720 کد محصول : 0210009
  پکیج زمینی ایرفو 54000 چدنی مدل S 720
  | 0 نظر ارسال شده
  • راندمان : -
  • وزن : 320 کیلوگرم
  • مناسب جهت زیربنای : -
  • نصب رایگان : ندارد
  • نمایشگر : ندارد
  • ابعاد : پهنا 700 میلیمتر
   عمق 600 میلیمتر
   ارتفاع 1650 میلیمتر
  • کشور سازنده : ایران
  • فن : ندارد
  • حداکثر دمای آب مدار گرمایش : 90 درجه سانتیگراد
  • حداکثر دمای آب مدار آب گرم : -
  • حداقل فشار آب راه انداز : -
  • حداکثر ارتفاع پمپ : -
  • ظرفیت منبع انبساط : 10 لیتر
  • قطر لوله های مدار گرمایش : 3/4 اینچ
  • قطر لوله های آب گرم و سرد : 1/2 اینچ
  • قطر لوله گاز : 3/4 اینچ
  • میزان مصرف گاز طبیعی : 6.4 متر مکعب در ساعت
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=25∆ ) : -
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=30∆ ) : -
  • قطر دودکش : 18 سانتیمتر
  • مشخصات مبدل : -
  • مخزن ذخیره آب گرم : 120 لیتر
  • بیشتر : دارای 7 پره چدنی
   حجم پره وسط 2.5 لیتر و وزن 20 کیلوگرم
   حجم پره چپ 3.1 لیتر و وزن 30.5 کیلوگرم
   حجم پره راست 3.2 لیتر و وزن 28.5 کیلوگرم

  + مشاهده مشخصات کامل
  7,625,000 تومان
  7,396,250 تومان
  جزئیات محصول
  %3 تخفیف
  پکیج زمینی ایرفو 62000 چدنی گازوییلی مدل G 620 کد محصول : 0210005
  پکیج زمینی ایرفو 62000 چدنی گازوییلی مدل G 620
  | 0 نظر ارسال شده
  • راندمان : -
  • وزن : 310 کیلوگرم
  • مناسب جهت زیربنای : -
  • نصب رایگان : ندارد
  • نمایشگر : ندارد
  • ابعاد : پهنا 480 میلیمتر
   عمق 800 میلیمتر
   ارتفاع 1170 میلیمتر
  • کشور سازنده : ایران
  • فن : ندارد
  • حداکثر دمای آب مدار گرمایش : -
  • حداکثر دمای آب مدار آب گرم : -
  • حداقل فشار آب راه انداز : -
  • حداکثر ارتفاع پمپ : -
  • ظرفیت منبع انبساط : 14 لیتر
  • قطر لوله های مدار گرمایش : -
  • قطر لوله های آب گرم و سرد : -
  • قطر لوله گاز : -
  • میزان مصرف گاز طبیعی : میزان مصرف گازوییل 5.8 کیلوگرم بر ساعت
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=25∆ ) : -
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=30∆ ) : -
  • قطر دودکش : 18 سانتیمتر
  • مشخصات مبدل : -
  • مخزن ذخیره آب گرم : 60 لیتر
  • بیشتر : دارای 6 پره چدنی

  + مشاهده مشخصات کامل
  7,843,000 تومان
  7,607,710 تومان
  جزئیات محصول
  %3 تخفیف
  پکیج زمینی ایرفو 75000 چدنی گازوییلی مدل G 750 کد محصول : 0210012
  پکیج زمینی ایرفو 75000 چدنی گازوییلی مدل G 750
  | 0 نظر ارسال شده
  • راندمان : -
  • وزن : 355 کیلوگرم
  • مناسب جهت زیربنای : -
  • نصب رایگان : ندارد
  • نمایشگر : ندارد
  • ابعاد : پهنا 480 میلیمتر
   عمق 900 میلیمتر
   ارتفاع 1170 میلیمتر
  • کشور سازنده : ایران
  • فن : ندارد
  • حداکثر دمای آب مدار گرمایش : -
  • حداکثر دمای آب مدار آب گرم : -
  • حداقل فشار آب راه انداز : -
  • حداکثر ارتفاع پمپ : -
  • ظرفیت منبع انبساط : -
  • قطر لوله های مدار گرمایش : -
  • قطر لوله های آب گرم و سرد : -
  • قطر لوله گاز : -
  • میزان مصرف گاز طبیعی : میزان مصرف گازوییل 6.9 کیلوگرم بر ساعت
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=25∆ ) : -
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=30∆ ) : -
  • قطر دودکش : 18 سانتیمتر
  • مشخصات مبدل : -
  • مخزن ذخیره آب گرم : 60 لیتر
  • بیشتر : دارای 7 پره چدنی

  + مشاهده مشخصات کامل
  8,279,000 تومان
  8,030,630 تومان
  جزئیات محصول
  %3 تخفیف
  پکیج زمینی ایرفو 88000 چدنی گازوییلی GLC 880 کد محصول : پکیج زمینی ایرفو 88000 چدنی گازوییلی GLC 880
  پکیج زمینی ایرفو 88000 چدنی گازوییلی GLC 880
  | 0 نظر ارسال شده
  • راندمان : -
  • وزن : 390 کیلوگرم
  • مناسب جهت زیربنای : -
  • نصب رایگان : ندارد
  • نمایشگر : ندارد
  • ابعاد : پهنا 400 میلیمتر
   عمق 1130 میلیمتر
   ارتفاع 830 میلیمتر
  • کشور سازنده : ایران
  • فن : ندارد
  • حداکثر دمای آب مدار گرمایش : -
  • حداکثر دمای آب مدار آب گرم : -
  • حداقل فشار آب راه انداز : -
  • حداکثر ارتفاع پمپ : 7.7 متر
  • ظرفیت منبع انبساط : 20 لیتر
  • قطر لوله های مدار گرمایش : -
  • قطر لوله های آب گرم و سرد : -
  • قطر لوله گاز : -
  • میزان مصرف گاز طبیعی : میزان مصرف گازوییل 8.2 کیلوگرم بر ساعت
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=25∆ ) : -
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=30∆ ) : -
  • قطر دودکش : 18 سانتیمتر
  • مشخصات مبدل : -
  • مخزن ذخیره آب گرم : 60 لیتر
  • بیشتر : دارای 8 پره چدنی

  + مشاهده مشخصات کامل
  8,279,000 تومان
  8,030,630 تومان
  جزئیات محصول
  %3 تخفیف
  پکیج زمینی ایرفو 88000 چدنی گازوییلی مدل G 880 کد محصول : 0210021
  پکیج زمینی ایرفو 88000 چدنی گازوییلی مدل G 880
  | 0 نظر ارسال شده
  • راندمان : -
  • وزن : 425 کیلوگرم
  • مناسب جهت زیربنای : -
  • نصب رایگان : ندارد
  • نمایشگر : ندارد
  • ابعاد : پهنا 500 میلیمتر
   عمق 1000 میلیمتر
   ارتفاع 1150 میلیمتر
  • کشور سازنده : ایران
  • فن : ندارد
  • حداکثر دمای آب مدار گرمایش : -
  • حداکثر دمای آب مدار آب گرم : -
  • حداقل فشار آب راه انداز : -
  • حداکثر ارتفاع پمپ : -
  • ظرفیت منبع انبساط : 28 لیتر
  • قطر لوله های مدار گرمایش : -
  • قطر لوله های آب گرم و سرد : -
  • قطر لوله گاز : -
  • میزان مصرف گاز طبیعی : میزان مصرف گازوییل 8.2 کیلوگرم بر ساعت
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=25∆ ) : -
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=30∆ ) : -
  • قطر دودکش : 18 سانتیمتر
  • مشخصات مبدل : -
  • مخزن ذخیره آب گرم : 60 لیتر
  • بیشتر : دارای 8 پره چدنی

  + مشاهده مشخصات کامل
  8,715,000 تومان
  8,453,550 تومان
  جزئیات محصول
  %3 تخفیف
  پکیج زمینی ایرفو 110000 چدنی گازوییلی مدل GLC 1100 کد محصول : 0210008
  پکیج زمینی ایرفو 110000 چدنی گازوییلی مدل GLC 1100
  | 0 نظر ارسال شده
  • راندمان : -
  • وزن : 470 کیلوگرم
  • مناسب جهت زیربنای : -
  • نصب رایگان : ندارد
  • نمایشگر : ندارد
  • ابعاد : پهنا 400 میلیمتر
   عمق 1350 میلیمتر
   ارتفاع 830 میلیمتر
  • کشور سازنده : ایران
  • فن : ندارد
  • حداکثر دمای آب مدار گرمایش : -
  • حداکثر دمای آب مدار آب گرم : -
  • حداقل فشار آب راه انداز : -
  • حداکثر ارتفاع پمپ : 7.7 متر
  • ظرفیت منبع انبساط : 28 لیتر
  • قطر لوله های مدار گرمایش : -
  • قطر لوله های آب گرم و سرد : -
  • قطر لوله گاز : -
  • میزان مصرف گاز طبیعی : میزان مصرف گازوییل 10.2 کیلوگرم بر ساعت
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=25∆ ) : -
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=30∆ ) : -
  • قطر دودکش : 18 سانتیمتر
  • مشخصات مبدل : -
  • مخزن ذخیره آب گرم : 60 لیتر
  • بیشتر : دارای 10 پره چدنی

  + مشاهده مشخصات کامل
  9,369,000 تومان
  9,087,930 تومان
  جزئیات محصول
  %3 تخفیف
  پکیج زمینی ایرفو 110000 چدنی گازوییلی مدل G 1100 کد محصول : 0210022
  پکیج زمینی ایرفو 110000 چدنی گازوییلی مدل G 1100
  | 0 نظر ارسال شده
  • راندمان : -
  • وزن : 510 کیلوگرم
  • مناسب جهت زیربنای : -
  • نصب رایگان : ندارد
  • نمایشگر : ندارد
  • ابعاد : پهنا 500 میلیمتر
   عمق 1000 میلیمتر
   ارتفاع 1150 میلیمتر
  • کشور سازنده : ایران
  • فن : ندارد
  • حداکثر دمای آب مدار گرمایش : -
  • حداکثر دمای آب مدار آب گرم : -
  • حداقل فشار آب راه انداز : -
  • حداکثر ارتفاع پمپ : -
  • ظرفیت منبع انبساط : 28 لیتر
  • قطر لوله های مدار گرمایش : -
  • قطر لوله های آب گرم و سرد : -
  • قطر لوله گاز : -
  • میزان مصرف گاز طبیعی : میزان مصرف گازوییل 10.2 کیلوگرم بر ساعت
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=25∆ ) : -
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=30∆ ) : -
  • قطر دودکش : 18 سانتیمتر
  • مشخصات مبدل : -
  • مخزن ذخیره آب گرم : 60 لیتر
  • بیشتر : دارای 10 پره چدنی

  + مشاهده مشخصات کامل
  9,805,000 تومان
  9,510,850 تومان
  جزئیات محصول
  %3 تخفیف
  پکیج زمینی ایرفو 140000 چدنی دوگانه سوز مدل GLE 1400 کد محصول : 0210023
  پکیج زمینی ایرفو 140000 چدنی دوگانه سوز مدل GLE 1400
  | 0 نظر ارسال شده
  • راندمان : -
  • وزن : 630 کیلوگرم
  • مناسب جهت زیربنای : -
  • نصب رایگان : ندارد
  • نمایشگر : ندارد
  • ابعاد : پهنا 500 میلیمتر
   عمق 1330 میلیمتر
   ارتفاع 970 میلیمتر
  • کشور سازنده : ایران
  • فن : ندارد
  • حداکثر دمای آب مدار گرمایش : -
  • حداکثر دمای آب مدار آب گرم : -
  • حداقل فشار آب راه انداز : -
  • حداکثر ارتفاع پمپ : 10.8 متر
  • ظرفیت منبع انبساط : -
  • قطر لوله های مدار گرمایش : -
  • قطر لوله های آب گرم و سرد : -
  • قطر لوله گاز : -
  • میزان مصرف گاز طبیعی : -
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=25∆ ) : -
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=30∆ ) : -
  • قطر دودکش : 25 سانتیمتر
  • مشخصات مبدل : -
  • مخزن ذخیره آب گرم : -
  • بیشتر : دارای 8 پره چدنی

  + مشاهده مشخصات کامل
  11,002,000 تومان
  10,671,940 تومان
  جزئیات محصول
  %3 تخفیف
  پکیج زمینی ایرفو 90000 چدنی مدل SL 1200 کد محصول : 0210003
  پکیج زمینی ایرفو 90000 چدنی مدل SL 1200
  | 0 نظر ارسال شده
  • راندمان : -
  • وزن : 300 کیلوگرم
  • مناسب جهت زیربنای : -
  • نصب رایگان : ندارد
  • نمایشگر : ندارد
  • ابعاد : پهنا 1200 میلیمتر
   عمق 600 میلیمتر
   ارتفاع 800 میلیمتر
  • کشور سازنده : ایران
  • فن : ندارد
  • حداکثر دمای آب مدار گرمایش : 90 درجه سانتیگراد
  • حداکثر دمای آب مدار آب گرم : -
  • حداقل فشار آب راه انداز : -
  • حداکثر ارتفاع پمپ : -
  • ظرفیت منبع انبساط : 14 لیتر
  • قطر لوله های مدار گرمایش : 3/4 اینچ
  • قطر لوله های آب گرم و سرد : 1/2 اینچ
  • قطر لوله گاز : 3/4 اینچ
  • میزان مصرف گاز طبیعی : 11 متر مکعب در ساعت
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=25∆ ) : -
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=30∆ ) : -
  • قطر دودکش : 18 سانتیمتر
  • مشخصات مبدل : -
  • مخزن ذخیره آب گرم : ندارد
  • بیشتر : دارای 11 پره چدنی
   حجم پره وسط 2.5 لیتر و وزن 20 کیلوگرم
   حجم پره چپ 3.1 لیتر و وزن 30.5 کیلوگرم
   حجم پره راست 3.2 لیتر و وزن 28.5 کیلوگرم

  + مشاهده مشخصات کامل
  13,075,000 تومان
  12,682,750 تومان
  جزئیات محصول
  %3 تخفیف
  پکیج زمینی ایرفو 180000 چدنی دوگانه سوز مدل GLE 1800 کد محصول : 0210024
  پکیج زمینی ایرفو 180000 چدنی دوگانه سوز مدل GLE 1800
  | 0 نظر ارسال شده
  • راندمان : -
  • وزن : 770 کیلوگرم
  • مناسب جهت زیربنای : -
  • نصب رایگان : ندارد
  • نمایشگر : ندارد
  • ابعاد : پهنا 500 میلیمتر
   عمق 1560 میلیمتر
   ارتفاع 970 میلیمتر
  • کشور سازنده : ایران
  • فن : ندارد
  • حداکثر دمای آب مدار گرمایش : -
  • حداکثر دمای آب مدار آب گرم : -
  • حداقل فشار آب راه انداز : -
  • حداکثر ارتفاع پمپ : 10.8 متر
  • ظرفیت منبع انبساط : -
  • قطر لوله های مدار گرمایش : -
  • قطر لوله های آب گرم و سرد : -
  • قطر لوله گاز : -
  • میزان مصرف گاز طبیعی : -
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=25∆ ) : -
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=30∆ ) : -
  • قطر دودکش : 25 سانتیمتر
  • مشخصات مبدل : -
  • مخزن ذخیره آب گرم : -
  • بیشتر : دارای 10 پره چدنی

  + مشاهده مشخصات کامل
  13,727,000 تومان
  13,315,190 تومان
  جزئیات محصول
  پیشنهاد ویژه
  پکیج زمینی ایرفو 126000 چدنی مدل SL 1680 کد محصول : 0210004
  پکیج زمینی ایرفو 126000 چدنی مدل SL 1680
  | 0 نظر ارسال شده
  • راندمان : -
  • وزن : 370 کیلوگرم
  • مناسب جهت زیربنای : -
  • نصب رایگان : ندارد
  • نمایشگر : ندارد
  • ابعاد : پهنا 1500 میلیمتر
   عمق 600 میلیمتر
   ارتفاع 800 میلیمتر
  • کشور سازنده : ایران
  • فن : ندارد
  • حداکثر دمای آب مدار گرمایش : 90 درجه سانتیگراد
  • حداکثر دمای آب مدار آب گرم : -
  • حداقل فشار آب راه انداز : -
  • حداکثر ارتفاع پمپ : -
  • ظرفیت منبع انبساط : 14 لیتر
  • قطر لوله های مدار گرمایش : 3/4 اینچ
  • قطر لوله های آب گرم و سرد : 1/2 اینچ
  • قطر لوله گاز : 3/4 اینچ
  • میزان مصرف گاز طبیعی : 15 متر مکعب در ساعت
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=25∆ ) : -
  • جریان آب گرم مصرفی (درجه T=30∆ ) : -
  • قطر دودکش : 18 سانتیمتر
  • مشخصات مبدل : -
  • مخزن ذخیره آب گرم : ندارد
  • بیشتر : دارای 15 پره چدنی
   حجم پره وسط 2.5 لیتر و وزن 20 کیلوگرم
   حجم پره چپ 3.1 لیتر و وزن 30.5 کیلوگرم
   حجم پره راست 3.2 لیتر و وزن 28.5 کیلوگرم

  + مشاهده مشخصات کامل
  15,255,000 تومان
  14,492,000 تومان
  جزئیات محصول