انتخاب های شما :
  فیلتر کردن رنگ، نوع، قیمت و ...
  مرتب سازی براساس :
  تعداد نمایش :
  نوع نمایش :
  فقط نمایش کالاهای موجود :
  رادیاتور پانلی کرمی دو متری دو کنوکتور مدل CLASSIC 22-200 کد محصول : 60001023
  رادیاتور پانلی کرمی دو متری دو کنوکتور مدل CLASSIC 22-200
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 500 میلیمتر
  • ارتفاع کلی : 554 میلیمتر
  • پهنا : 2000 میلیمتر
  • عمق : 100 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : 54.46 کیلوگرم
  • حجم آب : 11.77 لیتر
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : -
  • موارد بیشتر : آزمایش فشار تا 13 بار
   دمای ماکزیموم 110 درجه سانتیگراد
   فشار ماکزیموم 10 بار
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : کلاسیک دوکنوکتور
  • ضمانت : 10 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت مبنا
  • کشور سازنده : آلمان

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی کرمی 160 سانتیمتری دو کنوکتور مدل CLASSIC 22-160 کد محصول : 60001022
  رادیاتور پانلی کرمی 160 سانتیمتری دو کنوکتور مدل CLASSIC 22-160
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 500 میلیمتر
  • ارتفاع کلی : 554 میلیمتر
  • پهنا : 1600 میلیمتر
  • عمق : 100 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : 43.83 کیلوگرم
  • حجم آب : 9.42 لیتر
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : -
  • موارد بیشتر : آزمایش فشار تا 13 بار
   دمای ماکزیموم 110 درجه سانتیگراد
   فشار ماکزیموم 10 بار
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : کلاسیک دوکنوکتور
  • ضمانت : 10 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکن مبنا
  • کشور سازنده : آلمان

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی کرمی 140 سانتیمتری دو کنوکتور مدل CLASSIC 22-140 کد محصول : 60001021
  رادیاتور پانلی کرمی 140 سانتیمتری دو کنوکتور مدل CLASSIC 22-140
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 500 میلیمتر
  • ارتفاع کلی : 554 میلیمتر
  • پهنا : 1400 میلیمتر
  • عمق : 100 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : 38.57 کیلوگرم
  • حجم آب : 8.24 لیتر
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : -
  • موارد بیشتر : آزمایش فشار تا 13 بار
   دمای ماکزیموم 110 درجه سانتیگراد
   فشار ماکزیموم 10 بار
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : کلاسیک دوکنوکتور
  • ضمانت : 10 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت مبنا
  • کشور سازنده : آلمان

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی کرمی 120 سانتیمتری دو کنوکتور مدل CLASSIC 22-120 کد محصول : 60001020
  رادیاتور پانلی کرمی 120 سانتیمتری دو کنوکتور مدل CLASSIC 22-120
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 500 میلیمتر
  • ارتفاع کلی : 554 میلیمتر
  • پهنا : 1200 میلیمتر
  • عمق : 100 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : 33.11 کیلوگرم
  • حجم آب : 7.06 لیتر
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : -
  • موارد بیشتر : آزمایش فشار تا 13 بار
   دمای ماکزیموم 110 درجه سانتیگراد
   فشار ماکزیموم 10 بار
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : کلاسیک دوکنوکتور
  • ضمانت : 10 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت مبنا
  • کشور سازنده : آلمان

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی کرمی یک متری دو کنوکتور مدل CLASSIC 22-100 کد محصول : 60001019
  رادیاتور پانلی کرمی یک متری دو کنوکتور مدل CLASSIC 22-100
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 500 میلیمتر
  • ارتفاع کلی : 554 میلیمتر
  • پهنا : 1000 میلیمتر
  • عمق : 100 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : 27.87 کیلوگرم
  • حجم آب : 5.89 لیتر
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : -
  • موارد بیشتر : آزمایش فشار تا 13 بار
   دمای ماکزیموم 110 درجه سانتیگراد
   فشار ماکزیموم 10 بار
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : کلاسیک دوکنوکتور
  • ضمانت : 10 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت مبنا
  • کشور سازنده : آلمان

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی کرمی 90 سانتیمتری دو کنوکتور مدل CLASSIC 22-90 کد محصول : 60001018
  رادیاتور پانلی کرمی 90 سانتیمتری دو کنوکتور مدل CLASSIC 22-90
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 500 میلیمتر
  • ارتفاع کلی : 554 میلیمتر
  • پهنا : 900 میلیمتر
  • عمق : 100 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : 25.12 کیلوگرم
  • حجم آب : 5.30 لیتر
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : -
  • موارد بیشتر : آزمایش فشار تا 13 بار
   دمای ماکزیموم 110 درجه سانتیگراد
   فشار ماکزیموم 10 بار
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : کلاسیک دوکنوکتور
  • ضمانت : 10 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت مبنا
  • کشور سازنده : آلمان

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی کرمی 80 سانتیمتری دو کنوکتور مدل CLASSIC 22-80 کد محصول : 60001017
  رادیاتور پانلی کرمی 80 سانتیمتری دو کنوکتور مدل CLASSIC 22-80
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 500 میلیمتر
  • ارتفاع کلی : 554 میلیمتر
  • پهنا : 800 میلیمتر
  • عمق : 100 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : 22.48 کیلوگرم
  • حجم آب : 4.71 لیتر
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : -
  • موارد بیشتر : آزمایش فشار تا 13 بار
   دمای ماکزیموم 110 درجه سانتیگراد
   فشار ماکزیموم 10 بار
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : کلاسیک دوکنوکتور
  • ضمانت : 10 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت مبنا
  • کشور سازنده : آلمان

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی کرمی 70 سانتیمتری دو کنوکتور مدل CLASSIC 22-70 کد محصول : 60001016
  رادیاتور پانلی کرمی 70 سانتیمتری دو کنوکتور مدل CLASSIC 22-70
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 500 میلیمتر
  • ارتفاع کلی : 554 میلیمتر
  • پهنا : 700 میلیمتر
  • عمق : 100 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : 19.85 کیلوگرم
  • حجم آب : 4.12 لیتر
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : -
  • موارد بیشتر : آزمایش فشار تا 13 بار
   دمای ماکزیموم 110 درجه سانتیگراد
   فشار ماکزیموم 10 بار
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : کلاسیک دوکنوکتور
  • ضمانت : 10 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت مبنا
  • کشور سازنده : آلمان

  + مشاهده مشخصات کامل
  رادیاتور پانلی کرمی 60 سانتیمتری دو کنوکتور مدل CLASSIC 22-60 کد محصول : 60001015
  رادیاتور پانلی کرمی 60 سانتیمتری دو کنوکتور مدل CLASSIC 22-60
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 500 میلیمتر
  • ارتفاع کلی : 554 میلیمتر
  • پهنا : 600 میلیمتر
  • عمق : 100 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : 17.22 کیلوگرم
  • حجم آب : 3.53 لیتر
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : -
  • موارد بیشتر : آزمایش فشار تا 13 بار
   دمای ماکزیموم 110 درجه سانتیگراد
   فشار ماکزیموم 10 بار
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : کلاسیک دوکنوکتور
  • ضمانت : 10 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت مبنا
  • کشور سازنده : آلمان

  + مشاهده مشخصات کامل
  %30 تخفیف
  رادیاتور پانلی آتربان 20 سانتیمتری تک کنوکتور مدل RA20 PKP کد محصول : 2350033
  رادیاتور پانلی آتربان 20 سانتیمتری تک کنوکتور مدل RA20 PKP
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 600میلیمتر
  • پهنا : 200 میلیمتر
  • عمق : 66 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : -
  • حجم آب : -
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : 391 کیلوکالری برساعت
   454 وات
  • موارد بیشتر : -
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : 20 سانتیمتری یک کنوکتور
  • ضمانت : 7 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت آتربان
  • کشور سازنده : ایران

  + مشاهده مشخصات کامل
  100,500 تومان
  70,350 تومان
  جزئیات محصول
  %6 تخفیف
  رادیاتور پنلی آلارپن 60 کد محصول : 2230002
  رادیاتور پنلی آلارپن 60
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 500 میلیمتر
  • ارتفاع کلی : 550 میلیمتر
  • پهنا : 104 میلیمتر
  • قطر لوله : 500 میلیمتر
  • وزن : 18.38 کیلو گرم
  • حجم آب : 3.38 لیتر
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : ظرفیت حرارتی : 1082 کیلو کالری
  • موارد بیشتر : طراحی کلاسیک و زیبا با راندمان بالا
   پوشش رنگ الکترو استاتیکی سفید و پذیرش سفارش رنگ های خاص
   پوشش سطح بالای پلی استر
   اپوکسی جهت ارتقاء مقاومت در برابر پوسیدگی
   مجهز به کنوکتور جهت ارتقاء راندمان گرمایشی
   مطابقت ویژگی های شیمیایی
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : PKKP 60
  • ضمانت : 12 سال ضمانت شرکت آلارپن
  • تولید کننده : آلارپن ( ترکیه )
  • کشور سازنده : ترکیه

  + مشاهده مشخصات کامل
  102,000 تومان
  96,000 تومان
  جزئیات محصول
  %30 تخفیف
  رادیاتور پانلی آتربان 35 سانتیمتری تک کنوکتور مدل RA35 PKP کد محصول : 2350034
  رادیاتور پانلی آتربان 35 سانتیمتری تک کنوکتور مدل RA35 PKP
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 600میلیمتر
  • پهنا : 350 میلیمتر
  • عمق : 66 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : -
  • حجم آب : -
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : 676 کیلوکالری برساعت
   786 وات
  • موارد بیشتر : -
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : 35 سانتیمتری یک کنوکتور
  • ضمانت : 7 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت آتربان
  • کشور سازنده : ایران

  + مشاهده مشخصات کامل
  126,300 تومان
  88,410 تومان
  جزئیات محصول
  %6 تخفیف
  رادیاتور آلارپن 80 کد محصول : 2230003
  رادیاتور آلارپن 80
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 500 میلیمتر
  • ارتفاع کلی : 550 میلیمتر
  • پهنا : 104 میلیمتر
  • قطر لوله : 500 میلیمتر
  • وزن : 24.17 کیلو گرم
  • حجم آب : 4.51 لیتر
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : ظرفیت حرارتی : 1442 کیلو کالری بر ساعت
  • موارد بیشتر : طراحی کلاسیک و زیبا با راندمان بالا
   پوشش رنگ الکترو استاتیکی سفید و پذیرش سفارش رنگ های خاص
   پوشش سطح بالای پلی استر
   اپوکسی جهت ارتقاء مقاومت در برابر پوسیدگی
   مجهز به کنوکتور جهت ارتقاء راندمان گرمایشی
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : PKKP 80
  • ضمانت : 12 سال ضمانت شرکت آلارپن
  • تولید کننده : آلارپن ( ترکیه )
  • کشور سازنده : ترکیه

  + مشاهده مشخصات کامل
  136,000 تومان
  127,500 تومان
  جزئیات محصول
  %30 تخفیف
  رادیاتور پانلی آتربان 35 سانتیمتری دو کنوکتور مدل RA35 PKKP کد محصول : 2350052
  رادیاتور پانلی آتربان 35 سانتیمتری دو کنوکتور مدل RA35 PKKP
  | 0 نظر ارسال شده
  • ارتفاع آکس : 500 میلیمتر
  • پهنا : 350 میلیمتر
  • عمق : 66 میلیمتر
  • قطر لوله : -
  • وزن : -
  • حجم آب : -
  • توان حرارتی (درجه T=60∆ ) : 861.66 کیلوکالری برساعت
   1002 وات
  • موارد بیشتر : -
  • نوع رادیاتور : پانلی
  • جنس رادیاتور : فولادی
  • مدل : 35 سانتیمتری دو کنوکتور
  • ضمانت : 7 سال ضمانت تعویض
  • تولید کننده : شرکت آتربان
  • کشور سازنده : ایران

  + مشاهده مشخصات کامل
  138,200 تومان
  96,740 تومان
  جزئیات محصول