نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

پمپ استخری استرینر دار نوید مدل NM-SFP150 تکفاز

پمپ استخری نوید موتور مدل NM-SFP150 با قدرت 1.5 اسب بخار و هد 13 متر و دبی 18.5 متر مکعب

پمپ استخری استرینر دار نوید مدل NM-SFP200 تکفاز

پمپ استخری نوید موتور مدل NM-SFP200 با قدرت 2 اسب بخار و هد 15.2 متر و دبی 21.7 متر مکعب

پمپ استخری استرینر دار نوید مدل NM-SFPT 200 سه فاز

پمپ استخری نوید موتور مدل NM-SFPT200 با قدرت 2 اسب بخار و هد 15.2 متر و دبی 21.7 متر مکعب

پمپ استخری استرینر دار نوید مدل NM-SFPT150 سه فاز

پمپ استخری نوید موتور مدل NM-SFPT150 با قدرت 1.5 اسب بخار و هد 13 متر و دبی 18.5 متر مکعب

پمپ استخری استرینر دار نوید مدل NM-SFPT300 سه فاز

پمپ استخری نوید موتور مدل NM-SFPT300 با قدرت 3 اسب بخار و هد 20.1 متر و دبی 26 متر مکعب

پمپ استخری استرینر دار نوید مدل NM-STP100 تکفاز

پمپ استخری نوید موتور مدل NM-STP100 با قدرت 1 اسب بخار و هد 9.6 متر و دبی 23.9 متر مکعب

پمپ استخری استرینر دار نوید مدل NM-STPT100 سه فاز

پمپ استخری نوید موتور مدل NM-STPT100 با قدرت 1 اسب بخار و هد 9.6 متر و دبی 23.9 متر مکعب

پمپ استخری استرینر دار نوید مدل NM-STPT150 سه فاز

پمپ استخری نوید موتور مدل NM-STPT150 با قدرت 1.5 اسب بخار و هد 12.6 متر و دبی 27.4 متر مکعب

پمپ استخری استرینر دار نوید مدل NM-STPT200 سه فاز

پمپ استخری نوید موتور مدل NM-STPT200 با قدرت 2 اسب بخار و هد 15.2 متر و دبی 30.1 متر مکعب

پمپ استخری استرینر دار نوید مدل NM-STPT300 سه فاز

پمپ استخری نوید موتور مدل NM-STPT300 با قدرت 3 اسب بخار و هد 20 متر و دبی 34.5 متر مکعب

پمپ استخری استرینردار نوید مدل NM-STP200 تکفاز

پمپ استخری نوید موتور مدل NM-STP200 با قدرت 2 اسب بخار و هد 15.2 متر و دبی 30.1 متر مکعب