نمایش 1–12 از 17 نتیجه

نمایش 9 24 36

اسپلیت مرکزی DVM S Desert سرد و گرم 22.4 کیلووات سامسونگ مدل AM080FXVCGH

اسپلیت مرکزی DVM S Desert سرد و گرم 28 کیلووات سامسونگ مدل AM100FXVCGH

اسپلیت مرکزی DVM S Desert سرد و گرم 33.6 کیلووات سامسونگ مدل AM120FXVCGH

اسپلیت مرکزی DVM S Desert سرد و گرم 40 کیلووات سامسونگ مدل AM140FXVCGH

اسپلیت مرکزی DVM S Desert سرد و گرم 45 کیلووات سامسونگ مدل AM160FXVCGH

اسپلیت مرکزی DVM S Desert سرد و گرم 50.4 کیلووات سامسونگ مدل AM180HXVCGNH

اسپلیت مرکزی DVM S Desert سرد و گرم 56 کیلووات سامسونگ مدل AM200HXVCNH

اسپلیت مرکزی DVM S سامسونگ 22.4 کیلووات سرد و گرم مدل AM080FXVAGH

اسپلیت مرکزی DVM S سامسونگ 28 کیلووات سرد و گرم مدل AM100FXVAGH

اسپلیت مرکزی DVM S سامسونگ 33.6 کیلووات سرد و گرم مدل AM120FXVAGH

اسپلیت مرکزی DVM S سامسونگ 40 کیلووات سرد و گرم مدل AM140FXVAGH

اسپلیت مرکزی DVM S سامسونگ 45 کیلووات سرد و گرم مدل AM160FXVAGH