نمایش 1–12 از 16 نتیجه

نمایش 9 24 36

منبع کویلی پاکمن افقی مدل PDHT-10000

منبع کویلی افقی 10000 لیتری پاکمن با قطر 1910 میلیمتر و طول 4200 میلیمتر از بهترین ورق گالوانیزه و کویل

منبع کویلی پاکمن افقی مدل PDHT-12000

منبع کویلی افقی 12000 لیتری پاکمن با قطر 1910 میلیمتر و طول 4450 میلیمتر از بهترین ورق گالوانیزه و کویل

منبع کویلی پاکمن افقی مدل PDHT-8000

منبع کویلی افقی 8000 لیتری پاکمن با قطر 1910 میلیمتر و طول3300 میلیمتر از بهترین ورق گالوانیزه و کویل مسی

منبع کویلی پاکمن افقی مدل PDHT-9000

منبع کویلی افقی 9000 لیتری پاکمن با قطر 1910 میلیمتر و طول 3700 میلیمتر از بهترین ورق گالوانیزه و کویل

منبع کویلی پاکمن عمودی مدل PDHT-4000

منبع کویلی ایستاده (عمودی) 4000 لیتری پاکمن با قطر 1592 میلیمتر و ارتفاع 1500 میلیمتر از بهترین ورق گالوانیزه و

منبع کویلی پاکمن عمودی مدل PDHT-5000

منبع کویلی ایستاده (عمودی) 5000 لیتری پاکمن با قطر 1592 میلیمتر و ارتفاع 2000 میلیمتر از بهترین ورق گالوانیزه و

منبع کویلی پاکمن عمودی مدل PDHT-6000

منبع کویلی ایستاده (عمودی) 6000 لیتری پاکمن با قطر 1750 میلیمتر و ارتفاع 2000 میلیمتر از بهترین ورق گالوانیزه و

منبع کویلی پاکمن عمودی PDHT-3000

منبع کویلی ایستاده (عمودی) 3000 لیتری پاکمن با قطر 1320 میلیمتر و ارتفاع 1500 میلیمتر از بهترین ورق گالوانیزه و

منبع کویلی پاکمن عمودی مدل PDHT-1000

منبع کویلی ایستاده (عمودی) 1000 لیتری پاکمن با قطر 955 میلیمتر و ارتفاع 1200 میلیمتر از بهترین ورق گالوانیزه و

منبع کویلی پاکمن عمودی مدل PDHT-1500

منبع کویلی ایستاده (عمودی) 1500 لیتری پاکمن با قطر 1100 میلیمتر و ارتفاع 1500و. میلیمتر از بهترین ورق گالوانیزه و

منبع کویلی پاکمن عمودی مدل PDHT-2000

منبع کویلی ایستاده (عمودی) 2000 لیتری پاکمن با قطر 1200 میلیمتر و ارتفاع 1500 میلیمتر از بهترین ورق گالوانیزه و

منبع کویلی پاکمن عمودی مدل PDHT-2500

منبع کویلی ایستاده (عمودی) 2500 لیتری پاکمن با قطر 1320 میلیمتر و ارتفاع 1500 میلیمتر از بهترین ورق گالوانیزه و