روش های پرداخت
1-پرداخت آنلاین از طریق درگاه بانک ملت 
2-پرداخت از طریق فیش بانکی و یا کارت به کارت
شماره حساب:5439157733
شماره کارت:6104337322037720

شماره شبا:IR52  0120  0200  0000  5439  1577  33

بانک ملت به نام محمدرضا رحیمی

 لطفا پس از واریز فیش پرداختی خود را به شماره های 09031882223 و 09013229125 ارسال فرمایید.