نمایش 1–12 از 17 نتیجه

نمایش 9 24 36

منبع تحت فشار 24 لیتری امرا 6 بار

تومان920,000
ویژگی منبع 24 لیتری امرا

منبع تحت فشار 50 لیتری امرا 10 بار

تومان1,840,000تومان1,960,000
ویژگی منبع 50 لیتری امرا

منبع تحت فشار 60 لیتری امرا 10 بار

تومان2,320,000تومان2,440,000
ویژگی منبع تحت فشار 60 لیتری امرا

منبع تحت فشار 80 لیتری امرا 10 بار

تومان3,120,000تومان3,240,000
ویژگی منبع تحت فشار 80 لیتری امرا

منبع تحت فشار 100 لیتری امرا 10 بار

تومان3,440,000تومان3,560,000
ویژگی منبع تحت فشار 100 لیتری امرا

منبع تحت فشار 150 لیتری امرا (درجه دار)

تومان6,320,000تومان11,730,000
ویژگی منبع تحت فشار 150 لیتری امرا

منبع تحت فشار 200 لیتری امرا (درجه دار)

تومان8,240,000تومان14,400,000
ویژگی فنی منبع تحت فشار 200 لیتری امرا

منبع تحت فشار 300 لیتری امرا (درجه دار)

تومان9,760,000تومان16,800,000
ویژگی منبع تحت فشار 300 لیتری امرا

منبع تحت فشار 500 لیتری امرا (درجه دار)

تومان16,800,000تومان28,000,000
ویژگی فنی منبع تحت فشار 500 لیتری امرا

منبع تحت فشار 750 لیتری امرا (درجه دار)

تومان20,800,000تومان28,000,000
ویژگی فنی منبع تحت فشار 750 لیتری

منبع تحت فشار 1000 لیتری امرا (درجه دار)

تومان28,000,000تومان40,800,000
ویژگی فنی منبع تحت فشار 1000 لیتری امرا

منبع تحت فشار 1500 لیتری امرا (درجه دار)

تومان40,800,000تومان56,800,000
ویژگی فنی منبع تحت فشار 1500 لیتری امرا