نمایش 1–12 از 21 نتیجه

نمایش 9 24 36

منبع تحت فشار 100 لیتری مهر افروز

قیمت اصلی تومان5,865,000 بود.قیمت فعلی تومان4,106,000 است.

منبع تحت فشار 24 لیتری امرا 6 بار

قیمت اصلی تومان1,440,000 بود.قیمت فعلی تومان1,224,000 است.
ویژگی منبع 24 لیتری امرا

منبع تحت فشار 24 لیتری مهر افروز

قیمت اصلی تومان1,487,000 بود.قیمت فعلی تومان1,189,600 است.

منبع تحت فشار 60 لیتری مهر افروز

قیمت اصلی تومان4,155,000 بود.قیمت فعلی تومان2,908,500 است.

منبع تحت فشار 80 لیتری مهر افروز

قیمت اصلی تومان5,197,000 بود.قیمت فعلی تومان3,638,000 است.

منبع تحت فشار 50 لیتری امرا 10 بار

تومان2,465,000تومان2,635,000
ویژگی منبع 50 لیتری امرا

منبع تحت فشار 60 لیتری امرا 10 بار

تومان3,060,000تومان3,230,000
ویژگی منبع تحت فشار 60 لیتری امرا

منبع تحت فشار 80 لیتری امرا 10 بار

تومان3,995,000تومان4,165,000
ویژگی منبع تحت فشار 80 لیتری امرا

منبع تحت فشار 100 لیتری امرا 10 بار

تومان4,420,000تومان4,590,000
ویژگی منبع تحت فشار 100 لیتری امرا

منبع تحت فشار 150 لیتری امرا (درجه دار)

تومان7,607,500تومان16,150,000
ویژگی منبع تحت فشار 150 لیتری امرا

منبع تحت فشار 200 لیتری امرا (درجه دار)

تومان11,050,000تومان19,975,000
ویژگی فنی منبع تحت فشار 200 لیتری امرا

منبع تحت فشار 300 لیتری امرا (درجه دار)

تومان13,090,000تومان23,800,000
ویژگی منبع تحت فشار 300 لیتری امرا