در حال نمایش 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

داکت اسپلیت تراست 18000 اینورتر مدل TMINVD18H410A

داکت اسپلیت تراست 18000سرمایشی مدل TMD-18CT3

داکت اسپلیت تراست 24000 اینورتر مدل TMINVD24H410A

داکت اسپلیت تراست 24000 سرمایشی مدل TMD-24CT3

داکت اسپلیت تراست 30000 اینورتر مدل TMINVD30H410A

داکت اسپلیت تراست 30000 سرمایشی مدل TMD-30CT3

داکت اسپلیت تراست 36000 اینورتر مدل TMINVD36H410A

داکت اسپلیت تراست 36000 سرمایشی مدل TMD-36CT3

داکت اسپلیت تراست 48000 اینورتر مدل TMINVD48H410A

داکت اسپلیت تراست 48000 سرمایشی مدل TMD-48CT3

داکت اسپلیت تراست 60000 اینورتر مدل TMINVD60H410A

داکت اسپلیت تراست 60000 سرمایشی مدل TMD-60CT3