نمایش 9 24 36

دیگ آبگرم فولادی پاکمن 1046 کیلووات کوره برگشتی مدل PHWB-90

بویلر آبگرم کوره برگشتی پاکمن مدل PHWB-90 با گرمای خروجی 900/000Kcal/h با وزن قابل حمل 3000 کیلوگرم با ابعاد 283

دیگ آبگرم فولادی پاکمن 1050 کیلووات سه پاس وت بک مدل PHWB5-1050

دیگ آبگرم پاکمن مدلPHWB5-1050 با تولید 10500کیلو وات یا 9030000 کیلو کالری گرما دارای استاندارد ایران و اروپا می باشد

دیگ آبگرم فولادی پاکمن 115 کیلووات سه پاس وت بک مدل PHWB3-115

دیگ آبگرم پاکمن مدل PHWB3-115 با تولید 1150 کیلو وات یا 989000 کیلو کالری گرما دارای استاندارد ایران و اروپا

دیگ آبگرم فولادی پاکمن 1150 کیلووات سه پاس وت بک مدل PHWB2-115

دیگ آبگرم پاکمن مدل PHWB2-115 با تولید 1150 کیلو وات یا 989000 کیلو کالری گرما دارای استاندارد ایران و اروپا

دیگ آبگرم فولادی پاکمن 1162 کیلووات کوره برگشتی مدل PHWB-100

بویلر آبگرم کوره برگشتی پاکمن مدل PHWB-100 با گرمای خروجی 1000/000Kcal/h با وزن قابل حمل 3500 کیلوگرم با ابعاد 300

دیگ آبگرم فولادی پاکمن 117 کیلووات کوره برگشتی مدل PHWB-10

بویلر آبگرم کوره برگشتی پاکمن مدل PHWB-10 با گرمای خروجی 100/000Kcal/h با وزن قابل حمل 700 کیلوگرم با ابعاد 174

دیگ آبگرم فولادی پاکمن 1200 کیلووات سه پاس وت بک مدل PHWB5-1200

دیگ آبگرم پاکمن مدلPHWB5-1200با تولید 12000کیلو وات یا 10320000 کیلو کالری گرما دارای استاندارد ایران و اروپا می باشد حجم

دیگ آبگرم فولادی پاکمن 1300 کیلووات سه پاس وت بک مدل PHWB5-1300

دیگ آبگرم پاکمن مدلPHWB5-1300با تولید 13000کیلو وات یا 11180000 کیلو کالری گرما دارای استاندارد ایران و اروپا می باشد حجم

دیگ آبگرم فولادی پاکمن 145 کیلووات سه پاس وت بک مدل PHWB3-145

دیگ آبگرم پاکمن مدل PHWB3-145 با تولید 1450 کیلو وات یا 1247000 کیلو کالری گرما دارای استاندارد ایران و اروپا

دیگ آبگرم فولادی پاکمن 1450 کیلووات سه پاس وت بک مدل PHWB2-145

دیگ آبگرم پاکمن مدل PHWB2-145 با تولید 1450 کیلو وات یا 1247000 کیلو کالری گرما دارای استاندارد ایران و اروپا

دیگ آبگرم فولادی پاکمن 1450 کیلووات سه پاس وت بک مدل PHWB5-1450

دیگ آبگرم پاکمن مدلPHWB5-1450با تولید 14500کیلو وات یا 12470000 کیلو کالری گرما دارای استاندارد ایران و اروپا می باشد حجم

دیگ آبگرم فولادی پاکمن 1453 کیلووات کوره برگشتی مدل PHWB-125

بویلر آبگرم کوره برگشتی پاکمن مدل PHWB-125 با گرمای خروجی 1/250/000Kcal/h بویلرهای بخار سه پاس در خشک شویی های بزرگ،