مجله سماسازان

لیست ارورهای پکیج ایران رادیاتور

لیست ارورهای پکیج ایران رادیاتور

ایران رادیاتور جزو برندهای قدیمی و خوشنام در بین شرکت های تولید کننده تجیهزات گرمایشی بوده و همواره در راستای ارتقا کیفیت محصولات خود تلاش نموده است. به همین سبب برای راحتی کار با پکیج های دیواری خود و برای این که در صورت بروز مشکل بتوان سریع آن را بر طرف کرد، تمهیداتی را در نظر گرفته است تا به کمک آن ها مشکل حل شود. بر روی پکیج های دیواری ایران رادیاتور مدل آنالوگ چراغ هایی قرار داده شده که با شماره های 30 تا 80 در زیر هر چراغ شناسایی می شوند. روشن شدن این چراغ ها هر کدام مفهومی دارد که به عنوان مثال وقتی دستگاه بر روی حالت آب گرم مصرفی است و شیر آب گرم باز می باشد، این چراغ ها به صورت دو به دو روشن شده و حرکت می کنند. این حالت نشان می دهد دستگاه در وضعیت مطلوب بوده و خطایی رخ نداده است. اما زمانی که مشکلی به وجود می آید، با ترتیب خاصی که در دستگاه تعریف شده است این چراغ ها روشن شده و یا یک چراغ قرمزی وجود دارد که فعال می شود. به علاوه هر عدد و ترکیب آن ها مشکل مشخصی را گزارش می کنند و به این ترتیب عیب یابی و رفع آن به راحتی انجام می شود. در خصوص پکیج های مدل دیجیتال نیز با داشتن صفحه نمایشگر و با استفاده از کدهای خطا مشکل به وجود آمده توسط برد الکترونیک شناسایی شده و نمایش داده می شود. در این مطلب شرح این خطاها و رفع آن ها به طور کامل آورده شده است تا با دانستن آن بتوانید در صورت به وجود آمدن هر کدام از این وضعیت ها، مشکل را برطرف نمایید.

لیست ارورهای پکیج ایران رادیاتور سری اکو و m

پکیج های ایران رادیاتور سری اکو و m جزو مدل های آنالوگ بوده که خطاهای پیش آمده به شکل چراغ های چشمک زن با شماره های مختلف نشان داده می شوند. در این جا می خواهیم این خطاها و چراغ های آن را معرفی کنیم تا بتوانید در صورت روشن شدن آن ها متوجه خطا به وجود آمده شوید.

وقتی در برد الکترونیک مشکلی به وجود می آید و خود برد معیوب شده باشد چراغ های 30 و 40 با هم روشن می شوند. روشن شدن چراغ 80 نشان می دهد که ترموستات حدی 105 درجه سانتیگراد عمل کرده است و در واقع قطع می باشد. چراغ 70 برای وقتی است که پکیج بیش از حد گرم شده و به بالاتر از 89 درجه و کمتر از 105 درجه رسیده است که بیشتر در اثر رسوب گرفتن مبدل این خطا پیش می آید. خطای 70 80 برای عیب یابی شعله یابی (یون) در حین کار است و یخ زدایی با پمپ روشن با چراغ 60 80 و یخ زدایی با مشعل روشن با خطای 60 70 نشان داده می شود. خطای 50 80 برای زمانی است که ترمیستور آب گرم مصرفی مشکل پیدا کرده و مدار آن باز است. برای وقتی که ترمیستور آب گرم مصرفی اشکال دارد ولی اتصال کوتاه رخ داده خطای 50 70 نشان داده می شود. به همین ترتیب برای گزارش خرابی ترمیستور مدار گرمایش و شوفاژ در حالت مدار باز خطای 50 70 80 و برای حالت اتصال کوتاه آن خطای 50 60 به کار برده می شود.

ارورهای پکیج ایران رادیاتور سری K

شرح عیبمدل پکیجکد عیب
پرشر سوئیچ آب در وضعیت قطع می باشد. (مدار آن باز است)CF,FFE1
عیب شعله یابی (یون) حین کارCF,FFE2
ترموستات حدی C١٠۵° عمل کرده است. (قطع است)CF,FFE8
نشت دود بھ محیط (ترموستات دودکش قطع استCFE10
برد الکترونیک معیوب استCF,FFE12,E30,E99
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد. (اتصال کوتاه است)CF,FFE31
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد. (مدار آن باز است)CF,FFE32
ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد. (اتصال کوتاه است)CF,FFE41
ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد. (مدار آن باز است)CF,FFE42
فن خاموش است اما پرشر سوئیچ ھوا در وضعیت وصل می باشدFFE50
فن روشن است اما پرشر سوئیچ ھوا در وضعیت قطع می باشدFFE51
ترموستات حدی C١٠۵° قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی استCF,FFE81
نوسان ولتاژ برق (بیشتر از ٢۶٠ ولت و کمتر از ١۶٠ ولت)CF,FFE91
نکتھ : ھنگامی کھ سیستم ضد یخ زدگی فعال می شود، نمایشگر پانل علامت AF را نمایش می دھد.

ارورهای پکیج ایران رادیاتور سری ECO

اشکالعلتراه حل
پکیج روشن نمی شودگاز وجود ندارد
برق وجود ندارد
بررسی لازم را انجام دهید
(گاز-آب-کلیدبرق-فیوزهاوغیره)
وجود هوا در لوله گازهنگامی خاموشی طولانی مدت اتفاق می افتد
(به قسمت5 مراجعه نمایید)
قطع ترموستات اتاقیترموستات را تنظیم نمایید
هنگام وجود اشکال در کارکرد دستگاه،چراغ قرمز رنگ(شماره7-شکل 10)مربوط به قطع ایمنی روشن می شود.اگر با فشار دادن دکمه راه اندازی مجدداشکال بر طرف نگردید به تکنسین مجرب مراجعه نماییدچند دقیقه صبر نمایید دکمه راه اندازی مجدد (شماره6-شکل 10)را فشار دهید چراغ قرمز خاموش شده و مرحله اشتعال مجدد آغاز می شود
صدا در مدار گرمایشوجود هوا در سیستم و یا فشار کمگرمایش را هواگیری نمایید و با پر کردن آن فشار بالا ببرید(قسمت5)
رادیاتور ها در تابستان گرم می شودچرخش آب به صورت طبیعی (نیروی ترموسیفون) در رادیاتورهادر تابستان شیرهای رفت رادیاتور ها را ببندید و در شروع فصل سرما آنها را باز کنید
اگر با ارائه این راه حل ها مشکل برطرف نشدبا تکنسین مجرب تماس بگرید
در سیستم دستگاه پکیج ایرادی ایجاد شود|،چراغ های نمایشگر دما طبق جدول چشمک می زنند
شرح عیبکد
برد الکترونیک معیوب است30-40
ترموستات حدی 105C عمل کرده است (قطع است)80
پکیج پیش از حد گرم شده است ،بالاتر از 89C و کمتر از 105C70
عیب شعله یابی (یون)حین کار70-80
یخ زدایی با پمپ روشن 60-80
یخ زدایی با مشعل روشن 60-70
ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد(مدار آن باز است)50-80
ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد(اتصال کوتاه است)50-70
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد(مدار آن باز است)50-70-80
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد(اتصال کوتاه است)50-60
ترموستات حدی 105C قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستورطبیعی است40-70-80
پرشر سوئیچ آب در وضیعت قطع می باشد(مدار آن بازاست)40-70
فن روشن است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت قطع می باشد40-60-80
فن خاموش است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت وصل می باشد40-60-70

ارورهای پکیج ایران رادیاتور سری ECO

شکل شماره 6

ارورهای پکیج ایران رادیاتور سری ECOشکل شماره 10

ارورهای پکیج ایران رادیاتور سری ECOارورهای پکیج ایران رادیاتور سری M

اشکالعلتراه حل
پکیج روشن نمی شودگاز وجود ندارد
برق وجود ندارد
بررسی لازم را انجام دهید
(گاز-آب-کلیدبرق-فیوزهاوغیره)
وجود هوا در لوله گازهنگامی خاموشی طولانی مدت اتفاق می افتد
(به قسمت 6 مراجعه نمایید)
ترموستات اتاقیترموستات را تنظیم نمایید
هنگام وجود اشکال در کارکرد دستگاه،چراغ قرمز رنگ(شماره7-شکل 9)مربوط به قطع ایمنی روشن می شود.اگر با فشار دادن دکمه راه اندازی مجدداشکال بر طرف نگردید به تکنسین مجرب مراجعه نماییدچند دقیقه صبر نمایید دکمه راه اندازی مجدد (شماره6-شکل 9)را فشار دهید چراغ قرمز خاموش شده و مرحله اشتعال مجدد آغاز می شود
صدا در مدار گرمایش وجود هوا در سیستم و یا فشار کمگرمایش را هواگیری نمایید و یا پر کردن آن فشار را بالا ببرید(قسمت 6)
رادیاتور ها در تابستان گرم می شودچرخش آب به صورت طبیعی (نیروی ترموسیفون) در رادیاتورهادر تابستان شیرهای رفت رادیاتور ها را ببندید و در شروع فصل سرما آنها را باز کنید
اگر با ارائه این راه حل ها مشکل برطرف نشدبا تکنسین مجرب تماس بگرید
در سیستم دستگاه پکیج ایرادی ایجاد شود|،چراغ های نمایشگر دما طبق جدول چشمک می زنند
شرح عیب کد
برد الکترونیک معیوب است30-40
ترموستات حدی 105C عمل کرده است (قطع است)80
پکیج پیش از حد گرم شده است ،بالاتر از 89C و کمتر از 105C70
عیب شعله یابی (یون)حین کار70-80
یخ زدایی با پمپ روشن60-80
یخ زدایی با مشعل روشن60-70
ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد(مدار آن باز است)50-80
ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد(اتصال کوتاه است)50-70
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد(مدار آن باز است)50-70-80
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد(اتصال کوتاه است)50-60
ترموستات حدی 105C قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستورطبیعی است40-70-80
پرشر سوئیچ آب در وضیعت قطع می باشد(مدار آن بازاست)40-70
فن روشن است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت قطع می باشد40-60-80
فن خاموش است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت وصل می باشد40-60-70

ارورهای پکیج ایران رادیاتور سری M

شکل شماره 9

ارورهای پکیج ایران رادیاتور سری Mارورهای رایج پکیج های انالوگ ایران رادیاتور

هر پکیج با توجه به شرایط استفاده و نحوه نگهداشت ممکن است هر کدام از خطاهای گفته شده در آن رخ دهد. اما در میان ارورهای گفته شده تعدادی از آن رایج بوده و بسیار رخ می دهند  که در این بخش به طور مجزا هر کدام شرح داده می شود.

ارور 40 60 80

خطای 40 60 80 در پکیج ایران رادیاتور به مشکلات مربوط به فن اشاره می کند و هر چیزی که باعث شود در حین کار فن و یا قبل از آن مشکلی به وجود آید و عملکرد فن دچار اختلال شود این خطا رخ می دهد. برای رفع این مشکل اولین کار ریست کردن پکیج و راه اندازی آن است و اگر مشکل حل نشد باید موارد به شکل دقیق تری بررسی شود.

علت اصلی این خطا مربوط به برد و زمانی است که نمی تواند به فن دستور دهد، به عبارت دیگر برق به فن نمی رسد و این خطا رخ می دهد. به این ترتیب با روشن شدن پکیج و تشکیل شعله صدای فن شنیده نشده و 10 ثانیه بعد این خطا نشان داده می شود. زمانی هم که برد نیم سوز می شود هر از گاهی ممکن است این خطا ظاهر گردد و به طور کلی می توان گفت بالای 50 درصد این خطا مربوط به مشکل برد می شود. به غیر از برد پرشر سوییچ ها نیز باعث این خطا می شوند به طوری که این قطعه یک سنسور برای ایمنی فن محسوب می شود و وقتی سالم بودن فن را نمی تواند به برد الکترونیک گزارش دهد این مشکل به وجود می آید. اگر سیم های رابط بین فن و برد نیز قطع شوند نیز این خطا رخ می دهد و باید این سیم ها بررسی شوند. گاها مسدود شدن مسیر دودکش و یا گیر کردن شی در پره های فن باعث می شود فن کار نکند که برای مثال می توان شاخه و برگ را گفت که پرنده ها معمولا کنار دودکش برای لانه سازی استفاده کرده اند و وارد مسیر دودکش و فن شده است. برای رفع این خطا تک تک موارد گفته شده باید بررسی شود و با تعمیر و یا تعویض قطعه مربوط خطا رفع گردد.

ارور 40 70

وقتی فشار آب در مدار گرمایش کم باشد چراغ های 40 70 شروع به چشمک زدن می کنند تا مشکل پیش آمده را گزارش نمایند. در واقع با دقت به عقربه مربوط به فشار دستگاه می توانید ببینید که به صفر نزدیک است در حالی که باید به طور معمول بین 1 تا 1.5 را نشان دهد. برای رفع این خطا در ابتدا باید شیر پرکن را که در قسمت پایینی پکیج قرار دارد را باز کنید تا فشار دستگاه افزایش پیدا کند. این افزایش را از روی عقربه مانومتر می توانید ببینید و وقتی به 1.5 بار رسید شیر پرکن را حتما ببندید. با این روش در 95 درصد مواقع خطای رخ داده از بین می رود و مشکل حل می شود و اگر هم چنان ادامه داشت دستگاه را یک بار ریست کرده و با روشن شدن خطا رفع می شود. در صورتی که باز چراغ های مربوطه شروع به چشمک زدن کردن لازم است از سرویس کار کمک بگیرید تا به طور تخصصی مشکل را بررسی و رفع نماید.

ارور 70

مهمترین علت برای خطای 70 در پکیج ایران رادیاتور گرفتگی در مبدل ثانویه دستگاه است که به شکل مشکل در آب گرم مصرفی و سرد و گرم شدن آن خود را نشان می دهد. این خطا ارتباط کمی به برد الکترونیک دارد تا با یک ریست کردن حل شود و به این علت است که وقتی شیر آب گرم مصرفی باز می شود آب گرمی که به دورن مبدل ثانویه می ورد تا آن درخواست را تامین نماید، با توجه به رسوبی که در مبدل است به خوبی گردش نداشته و در نتیجه به دمای مطلوب نمی رسد و سرد و گرم می شود.

در این حالت می توان به خرابی سنسور NTC نیز اشاره کرد و گفت در صورت مشکل داشتن این سنسور و عدم گزارش صحیح دمای آب این خطا رخ می دهد. در واقع وقتی میزان دمای آب به طور صحیح نشان داده نشود، در نتیجه شعله خاموش نشده و حرارت دستگاه بیش از اندازه بالا می رود و خطای 70 را نشان می دهد. حالت دیگر زمانی است که پمپ پکیج به درستی کار نکرده و آب در مدار گردش ندارد و سبب می شود تا دمای آب بالا رود و اصطلاحا جوش آورد که در نتیجه خطای 70 نشان داده می شود و با رفع مشکل پمپ آن نیز بر طرف می شود.

لیست ارورهای پکیج ایران رادیاتور سری L

پکیج ایران رادیاتور سری L مدل دیجیتال این برند بوده که با صفحه نمایشگر کدهای خطا را نشان می دهد و مشکل به وجود آمده را از این طریق گزارش می نماید. در این دستگاه برای نشان دادن مشکل از حرف انگلیسی E به همراه یک عدد استفاده شده است که در این بخش این کدها را معرفی کرده و مفهوم آن را بیان می کنیم.

خطای E50 نشان می دهد که پرشر سوییچ هوا بسته بوده اما فن خاموش است و خطای E2 مربوط به وضعیت شعله بوده و عدم تشکیل و یا عدم تشخیص شعله را گزارش می دهد. خطای E1 مربوط به پرشر سوییچ آب بوده و باز شدن آن را نشان می دهد. برای باز بودن پرشر سوییچ هوا در حالی که فن کار می کند خطای E51 استفاده می شود و برای باز شدن ترموستات ایمنی یا همان کلید حرارتی خطای E8 گزارش می شود. خطای E88 افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از 89 درجه سانتی گراد را نشان داده و خطای E81 برای وقتی است که ترموستات ایمنی قطع شده اما دمای شوفاژ معمولی می باشد.

E10 برای حالتی است که ترموستات دود باز شده و  AFبرای فعال شدن سیستم ضد یخ زدگی گزارش می شود. وقتی برد الکترونیک معیوب می شود و یا اشکال نرم افزاری پیدا می کند خطای E12 روی نمایشگر ظاهر می شود و E31 برای وقتی است که ترمیستور مدار شوفاژ اشکال پیدا کرده و اتصال کوتاه دارد. برای ترمیستور مدار شوفاژ که اشکال دارد و مدار آن باز است خطای E32 و برای ترمیستور آب گرم مصرفی معیوب با اتصال کوتاه خطای E41 گزارش می شود. در حالی که وقتی ترمیستور آب گرم مصرفی مشکل داشته باشد و در حالت قطع بوده اما مدار آن باز است خطای E42 نشان داده می شود.

اشکال علتراه حل
پکیج روشن نمی شودگاز وجود ندارد
برق وجود ندارد
"بررسی لازم را انجام دهید
(گاز-آب-کلیدبرق-فیوزهاوغیره)"
وجود هوا در لوله گازهنگامی خاموشی طولانی مدت اتفاق می افتد
(به قسمت 6 مراجعه نمایید)
ترموستات اتاقیترموستات را تنظیم نمایید
هنگام وجود اشکال در کارکرد دستگاه،نمایشگر پانل علامت بروز خطا در سیستم را نشان می دهد اگر با راه اندازی مجدد اشکال برطرف نگردید به تکنسین مجرب مراجعه نماییدچند دقیقه صبر نمایید راه اندازی مجدد را انجام دهید (قسمت 8 بخش 5) علامت وجود خطا حذف شده و اشتغال مجدد آغاز می شود
صدا در مدار گرمایشوجود هوا در سیستم و یا فشار کمگرمایش را هواگیری نمایید و یا پر کردن آن فشار را بالا ببرید(قسمت 6)
رادیاتور ها در تابستان گرم می شودچرخش آب به صورت طبیعی (نیروی ترموسیفون) در رادیاتورهادر تابستان شیرهای رفت رادیاتور ها را ببندید و در شروع فصل سرما آنها را باز کنید
اگر با ارائه این راه حل ها مشکل برطرف نشدبا تکنسین مجرب تماس بگرید
در سیستم دستگاه پکیج ایرادی ایجاد شود،بر روی نمایشگر پانل کدهایی به شرح زیر قابل مشاهده است
شرح عیبمدل پکیجعیب
پرشر سوئیچ آب در وضعیت قطع می باشد (مدار آن باز است)CF،FFE1
عیب شعله یابی (یون)حین کارCF،FFE2
ترموستات حدی 105C عمل کرده است(قطع است)CF،FFE8
نشت دود به محیط (ترموستات دودکش قطع است)CFE10
برد الکترونیک معیوب استCF،FFE12،E30،E99
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد (اتصال کوتاه است)CF،FFE31
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد (مدار آن باز است)CF،FFE32
ترمیستور آب گرم مصرفی اشکال دارد (اتصال کوتاه است)CF،FFE41
ترمیستور آب گرم مصرفی اشکال دارد (مدار آن باز است)CF،FFE42
فن خاموش است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت وصل می باشدFFE50
فن روشن است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت قطع می باشدFFE51
ترموستات حدی 105C قطع کرده ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبعی استCF،FFE81
نوسان ولتاژ برق (بیشتر از 260 ولت و کمتر از 160ولت)CF،FFE91
نکته:هنگامی که سیستم ضد یخ زدگی فعال می شود،نمایشگر پانل علامت AF را نمایش می دهد

ارورهای پکیج ایران رادیاتور سری L

شکل شماره 8

ارورهای پکیج ایران رادیاتور سری L

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *